Skip portletPortlet Menu
Bộ máy tổ chức
 
Skip portletPortlet Menu
Thư điện tử
 
 
 
 
 
 
Danh sách các sở, ban, ngành của tỉnh Nghệ An (18/08/2010 02:26 PM)

STT

Đơn vị

Địa chỉ

1

Ban Dân tộc

Địa chỉ : 03 - Đinh Bạt Tuỵ - K14 - Trường Thi - TP.Vinh

Email: bdt@nghean.gov.vn   

ĐT: 038 3843103

2

Ban phòng chống bão lụt

Địa chỉ: 04 - Nguyễn Thị Minh Khai  

Email: bpcbl@nghean.gov.vn

ĐT: 038 3844729 

Webstie: http://chicucdedieuvapclbnghean.gov.vn

3

Ban Quản lý KKT Đông Nam

Địa chỉ: 43 - Đinh Lễ - TP.Vinh

Email: bqlkktdn@nghean.gov.vn

ĐT: 038 3835146

4

Bảo hiểm xã hội tỉnh

Địa chỉ :  04 - Trường Thi - TP.Vinh   

Email: bhxh@nghean.gov.vn 

ĐT: 038 3844604

5

Báo Nghệ An

 

Địa chỉ : 03 - Đại lộ LêNin     

Email: bna@nghean.gov.vn   

ĐT: 038 3843124 

Webstie: www.baonghean.vn

6

BCH Bộ đội Biên phòng

 

Địa chỉ: 06 - Trường Thi - TP.Vinh    

Email: bchbdbp@nghean.gov.vn       

ĐT: 038 3849971

7

BCH Quân sự tỉnh

 

Địa chỉ: 49 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh         

Email: bchqs@nghean.gov.vn           

ĐT: 038 3594030

8

BHXH Nông dân

Địa chỉ :  B4 - Duy Tân - Yên Vinh - Hưng Dũng - TP.Vinh           

Email: bhxhnd@nghean.gov.vn         

ĐT: 038 3837494

9

Công An tỉnh

Địa chỉ: 07 - Trường Thi - TP.Vinh    

Email: ca@nghean.gov.vn     

ĐT: 038 3839114 

Webstie: www.congannghean.vn

10

Cục Hải quan NA

Địa chỉ: 28 - Trường Thi - TP.Vinh

Email: chq@nghean.gov.vn

ĐT: 038 3842213

Webstie: http://haiquan.nghean.gov.vn

11

Cục Thống kê

Địa chỉ: 05 - Trường Thi - TP.Vinh

Email: ctk@nghean.gov.vn

ĐT: 038 3844 963

12

Cục thuế Nghệ An

Địa chỉ: Số 15 - Đại lộ Lê Nin, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

Email: ctna@nghean.gov.vn

ĐT: 0383557558 Fax: 0383589321

13

Đài PT và truyền hình tỉnh

Địa chỉ :  01- Nguyễn Thị Minh Khai - TP.Vinh          

Email: ptth@nghean.gov.vn  

ĐT: 038 3844700

14

Đảng ủy các doanh nghiệp

Địa chỉ :  31 - An Dương Vương - Trường Thi - TP.Vinh           

Email: ducdn@nghean.gov.vn           

ĐT: 038 3834727

15

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

Địa chỉ :  29 - An Dương Vương - K14 Trường Thi - TP.Vinh           

Email: duccqdcd@nghean.gov.vn     

ĐT: 038 3842603

16

Kho bạc nhà nước

Địa chỉ: Đại Lộ 3/2 - Hưng Dũng - TP.Vinh

Email: kbnn@nghean.gov.vn

ĐT: 038 3830659

17

Liên minh HTX tỉnh

 

Địa chỉ:  13 - Nguyễn Sỹ Sách - TP.Vinh      

Email: lmhtx@nghean.gov.vn

ĐT: 038 3842858

18

Ngân hàng nhà nước tỉnh

 

Địa chỉ:  01 - Nguyễn Sỹ Sách - TP.Vinh      

Email: nhnn@nghean.gov.vn 

ĐT: 038 3844540

19

Sở  Ngoại vụ

Địa chỉ : 144 - Đinh Công Tráng - TP.Vinh

Email: songoaivu.na.@gmail.com

ĐT: 038. 3833669

20

Sở Công Thương

Địa chỉ: 70,72 - Nguyễn Thị Minh Khai - TP. Vinh

Email: ct@nghean.gov.vn

ĐT: 038 3844970

21

Sở GD & ĐT

Địa chỉ : 67 - Nguyễn Thị Minh Khai

Email: gddt@nghean.gov.vn

ĐT: 038 3841161

Webstie: http://nghean.edu.vn

22

Sở Giao thông Vận tải

Địa chỉ : 47 - Lê Hồng Phong

Email: gtvt@nghean.gov.vn

ĐT: 038 3844530

Webstie: http://www.sgtvtna.gov.vn

23

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ : 20 - Trường Thi - TP.Vinh

Email   :khdt@nghean.gov.vn

ĐT: 038 3592246

Webstie: http://www.khdtnghean.vn

24

Sở Khoa học & Công nghệ

Địa chỉ: 75 - Nguyễn Thị Minh Khai

Email: khcn@nghean.gov.vn

ĐT: 038 3844500

Webstie: http://www.ngheandost.gov.vn

25

Sở Lao động TB&XH

Địa chỉ : 12 - Trường Thi - TP.Vinh

Email: ldtbxh@nghean.gov.vn

ĐT: 038 3567574

Webstie: http://www.sldtbxhnghean.gov.vn/

26

Sở Nội vụ

Địa chỉ : 30 - Phan Đăng Lưu - TP.Vinh

Email: nv@nghean.gov.vn

ĐT: 038 3843197

27

Sở Nông nghiệp & PTNT

Địa chỉ: 129 - Lê Hồng Phong

Email: nnptnt@nghean.gov.vn

ĐT: 038 3835993

Webstie: http://sonnptnt.nghean.vn/

28

Sở Tài chính

Địa chỉ: 64 - Nguyễn Thị Minh Khai

Email: tc@nghean.gov.vn

ĐT: 038 3845251

29

Sở Tài nguyên & Môi trường

Địa chỉ: 31 - Quang Trung - TP.Vinh

Email: tnmt@nghean.gov.vn

ĐT: 038 3586732

Webstie: www.tnmtnghean.gov.vn

30

Sở Thông tin & Truyền thông

Địa chỉ: 06 - Trần Huy Liệu - TP.Vinh

Email: tttt@nghean.gov.vn

ĐT: 038 3599522

31

Sở Tư  pháp

Địa chỉ: 56 - Nguyễn Thị Minh Khai - TP.Vinh

Email: tp@nghean.gov.vn

ĐT: 038 3842283

32

Sở Văn hoá -TT-DL

Địa chỉ: 74 - Nguyễn Thị Minh Khai - TP.Vinh

Email: vhttdl@nghean.gov.vn

ĐT: 038.3844511

Webstie: http://ngheantourism.gov.vn

33

Sở Xây dựng

Địa chỉ: 08 - Trường Thi - TP.Vinh

Email: xd@nghean.gov.vn

ĐT: 038 3844691

34

Sở Y tế

Địa chỉ: 18 - Trường Thi - TP.Vinh

Email: yt@nghean.gov.vn

ĐT: 038 3844791

35

Thanh tra tỉnh

Địa chỉ :  71 - Hồ Tùng Mậu - TP.Vinh

Email: tt@nghean.gov.vn      

ĐT: 038 3844984

36

Trường Chính trị tỉnh

Địa chỉ : 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh

Email: tct@nghean.gov.vn

ĐT: 038 3842552

Webstie: http://truongchinhtrina.gov.vn

37

Văn phòng HĐND

Địa chỉ: 16 - Trường thi - TP.Vinh           

Email: vphdnd@nghean.gov.vn         

ĐT: 038 3592014 

38

Văn phòng Tỉnh ủy

Địa chỉ: 26 - Trường Thi - TP.Vinh

Email: vptu@nghean.gov.vn

ĐT: 038 3592845

39

Văn phòng UBND tỉnh

Địa chỉ : 03 - Trường Thi - TP.Vinh    

Email:vpubnd@nghean.gov.vn         

ĐT: 038 3844522 

Webstie: http://www.nghean.gov.vn

40

Viện Kiểm sát tỉnh

Địa chỉ : Đại lộ Lê Nin - TP Vinh

Email: vks_nghean@kiemsat.nghean.gov.vn

ĐT: 038 3833050

 
 |  Đầu trang

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thông tin cần biết