Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Tin chi tiết
 
Thông báo tuyển dụng nhân sự (11/05/2011 02:46 PM)

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH NGHỆ AN
 THÔNG BÁO

Về việc thi tuyển viên chức năm 2011

 

1. Chỉ tiêu và ngành nghề tuyển dụng

            Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An cần tuyển 74 chỉ tiêu viên chức ngạch chuyên viên năm 2011 theo các chức danh và vị trí công việc sau:

 

Số

TT

 

 

Vị trí việc làm

Chức danh cần tuyển

Số lượng

 

Ngành nghề cần tuyển

1

Phòng Kế hoạch tài chính

Kế toán

2

Tài chính, kinh tế, ngân hàng

Thống kê

1

Kinh tế, thống kê

2

Phòng Thu

Thu BHXH

4

Tài chính, kinh tế, bảo hiểm

3

Phòng Giám định BHYT

Giám định

3

Y, dược

Thống kê

1

Kinh tế, thống kê

4

Phòng Chế độ BHXH

Chế độ chính sách

3

Kinh tế, bảo hiểm, lao động tiền lương, luật, bảo trợ xã hội

5

Phòng Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

1

Công nghệ thông tin, toán tin

6

Phòng Kiểm tra

Kiểm tra BHYT

1

Y, dược

Kiểm tra BHXH

2

Kinh tế, tài chính, luật

 

 

 

7

 

 

 

BHXH Thành phố Vinh

Thu

1

Tài chính, kinh tế, bảo hiểm

Giám định

2

Y, dược, kinh tế, tài chính

Chế độ chính sách

1

Kinh tế, bảo hiểm, lao động tiền lương, luật, bảo trợ xã hội

Công nghệ thông tin

1

Công nghệ thông tin, toán tin

Kế toán

1

Tài chính, kinh tế, ngân hàng

Sổ, thẻ

1

Tài chính, kinh tế, bảo hiểm, bảo trợ xã hội

8

BHXH huyện Diễn Châu

Giám định

1

Y, dược, kinh tế, tài chính

Sổ, thẻ

1

Tài chính, kinh tế, bảo hiểm, bảo trợ xã hội

 

 

9

 

 

BHXH huyện Đô Lương

Giám định

2

Y, dược, kinh tế, tài chính

Chế độ chính sách

1

Kinh tế, bảo hiểm, lao động tiền lương, luật, bảo trợ xã hội

Kế toán

1

Tài chính, kinh tế, ngân hàng

Sổ, thẻ

1

Tài chính, kinh tế, bảo hiểm, bảo trợ xã hội

10

BHXH huyện Thanh Chương

Giám định

1

Y, dược, kinh tế, tài chính

Kế toán

1

Tài chính, kinh tế, ngân hàng

11

BHXH huyện Yên Thành

Giám định

1

Y, dược, kinh tế, tài chính

Kế toán

1

Tài chính, kinh tế, ngân hàng

12

BHXH huyện Nam Đàn

Giám định

1

Y, dược, kinh tế, tài chính

Sổ, thẻ

1

Tài chính, kinh tế, bảo hiểm, bảo trợ xã hội

13

BHXH huyện Nghi Lộc

Giám định

1

Y, dược, kinh tế, tài chính

Sổ, thẻ

1

Tài chính, kinh tế, bảo hiểm, bảo trợ xã hội

 

14

 

BHXH huyện Hưng Nguyên

Giám định

1

Y, dược, kinh tế, tài chính

Kế toán

1

Tài chính, kinh tế, ngân hàng

Sổ, thẻ

1

Tài chính, kinh tế, bảo hiểm, bảo trợ xã hội

 

15

 

BHXH huyện Quỳ Hợp

Giám định

1

Y, dược, kinh tế, tài chính

Chế độ chính sách

1

Kinh tế, bảo hiểm, lao động tiền lương, luật, bảo trợ xã hội

Kế toán

1

Tài chính, kinh tế, ngân hàng

 

16

 

BHXH huyện Nghĩa Đàn

Giám định

1

Y, dược, kinh tế, tài chính

Công nghệ thông tin

1

Công nghệ thông tin, toán tin

Kế toán

1

Tài chính, kinh tế, ngân hàng

 

 

17

 

 

BHXH Thị xã Thái Hòa

Giám định

1

Y, dược, kinh tế, tài chính

Chế độ chính sách

1

Kinh tế, bảo hiểm, lao động tiền lương, luật, bảo trợ xã hội

Kế toán

1

Tài chính, kinh tế, ngân hàng

Sổ, thẻ

1

Tài chính, kinh tế, bảo hiểm, bảo trợ xã hội

18

BHXH Thị xã Cửa Lò

Giám định

1

Y, dược, kinh tế, tài chính

19

BHXH huyện Tân Kỳ

Giám định

1

Y, dược, kinh tế, tài chính

Sổ, thẻ

1

Tài chính, kinh tế, bảo hiểm, bảo trợ xã hội

20

BHXH huyện Anh Sơn

Giám định

1

Y, dược, kinh tế, tài chính

Sổ, thẻ

1

Tài chính, kinh tế, bảo hiểm, bảo trợ xã hội

 

21

 

BHXH huyện Con Cuông

Giám định

1

Y, dược, kinh tế, tài chính

Kế toán

1

Tài chính, kinh tế, ngân hàng

Sổ, thẻ

1

Tài chính, kinh tế, bảo hiểm, bảo trợ xã hội

22

BHXH huyện Tương Dương

Giám định

1

Y, dược, kinh tế, tài chính

Sổ, thẻ

1

Tài chính, kinh tế, bảo hiểm, bảo trợ xã hội

 

 

23

 

 

BHXH huyện Quỳ Châu

Giám định

1

Y, dược, kinh tế, tài chính

Chế độ chính sách

1

Kinh tế, bảo hiểm, lao động tiền lương, luật, bảo trợ xã hội

Công nghệ thông tin

1

Công nghệ thông tin, toán tin

Sổ, thẻ

1

Tài chính, kinh tế, bảo hiểm, bảo trợ xã hội

 

24

 

BHXH huyện Quế Phong

Giám định

2

Y, dược, kinh tế, tài chính

Chế độ chính sách

1

Kinh tế, bảo hiểm, lao động tiền lương, luật, bảo trợ xã hội

Sổ, thẻ

1

Tài chính, kinh tế, bảo hiểm, bảo trợ xã hội

 

25

 

BHXH huyện Kỳ Sơn

Giám định

1

Y, dược, kinh tế, tài chính

Chế độ chính sách

1

Kinh tế, bảo hiểm, lao động tiền lương, luật, bảo trợ xã hội

Sổ, thẻ

1

Tài chính, kinh tế, bảo hiểm, bảo trợ xã hội

 

Yêu cầu chung:

            Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển:

            - Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; Đang cư trú tại Việt Nam; Đủ 18 tuổi trở lên; Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

- Tốt nghiệp đại học chính quy các chuyên ngành cần tuyển nêu trên. Đối với chuyên ngành y, dược tốt nghiệp đại học.

- Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ B trở lên.

- Có chứng chỉ tiếng Anh trình độ B trở lên.

Không thuộc đối tượng: Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

Mọi thông tin liên quan đến kỳ thi (thông báo thi, kết quả thi, kết quả trúng tuyển…) được thông báo trên Website của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (địa chỉ: www.baohiemxahoi.gov.vn).

2. Tuyển dụng đặc cách:

 Những người có một trong các điều kiện sau đây khi nộp hồ sơ thi tuyển thì được xem xét tuyển dụng đặc cách:

a) Những người là Bác sĩ, dược sĩ đại học;

b) Những người được đào tạo Thạc sĩ trở lên mà trước đó tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên thuộc các chuyên ngành cần tuyển dụng.

c) Cử nhân công nghệ thông tin, toán tin, kỹ sư phần mềm tốt nghiệp loại khá trở lên tại các trường đại học công lập trên cả nước.

 

 

 

3. Các trường hợp ưu tiên: Ngoài các trường hợp được hưởng chính sách ưu tiên (cộng điểm) khi tuyển dụng theo quy định của pháp luật, người đang cư trú tại khu vực đô thị, đồng bằng nếu tình nguyện dự thi và công tác tại các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo,…sẽ được ưu tiên xem xét tuyển dụng.

4. Môn thi, hình thức thi:

Thí sinh tham gia dự thi vào các chức danh nêu trên phải thực hiện thi 03 môn với 03 bài thi.

a) Môn kiến thức chung: thi viết 01 bài, thời gian làm bài 180 phút (gồm các kiến thức quản lý hành chính nhà nước nói chung và chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy cơ quan Bảo hiểm xã hội các cấp).

b) Môn nghiệp vụ chuyên ngành: 01 bài thi gồm 02 phần: thi viết và thi trắc nghiệm, thời gian làm bài 180 phút (gồm các kiến thức về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế).

d) Môn tin học văn phòng: thi trắc nghiệm 01 bài, thời gian làm bài 45 phút.

Nội dung thi: Kiến thức về hệ điều hành Windows, sử dụng các ứng dụng của Office (chủ yếu là Microsoft Excel và Microsoft Word).

Đối với thí sinh dự thi đã tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin mà không thuộc diện được tuyển dụng đặc cách nêu trên thì được miễn thi phần tin học văn phòng.

Nội dung ôn tập đăng tải trên website của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (địa chỉ: www.baohiemxahoi.gov.vn).

            5. Hồ sơ dự tuyển, gồm:

- Đơn xin dự tuyển (theo mẫu trên website của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, địa chỉ: www.baohiemxahoi.gov.vn).

- Bản sơ yếu lý lịch, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác, học tập;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng tính đến trước ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- 03 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận, 02 ảnh (cỡ 4cm x 6cm) chụp trong thời gian 02 tháng tính từ thời điểm thí sinh được tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển;

Hồ sơ đăng ký dự tuyển của mỗi thí sinh đựng trong 01 bì thư riêng có kích thước 25cm x 35cm, ngoài bì ghi rõ họ tên người đăng ký dự tuyển.

            6. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

+ Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 02/5/2011 đến ngày 12/5/2011 (sáng từ 8h30 đến 11h, chiều từ 13h30 đến 16h30, trừ chiều thứ bảy, ngày Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định).

+ Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An; Địa chỉ: Số 4 – Đường Trường Thi – TP Vinh – Tỉnh Nghệ An. (Không nhận hồ sơ qua đường bưu điện).

+ Không hạn chế số lượng hồ sơ dự thi tuyển.

7. Lệ phí dự thi: Lệ phí dự thi là 140.000 đồng/thí sinh/lần dự thi. Thí sinh nộp lệ phí thi cùng với hồ sơ dự thi.

            8. Thời gian và địa điểm thi:

Sẽ thông báo trên Website của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (địa chỉ: www.baohiemxahoi.gov.vn).

 

Ghi chú: Những người đã nộp hồ sơ dự tuyển xin mời đến BHXH tỉnh Nghệ An theo địa chỉ và thời gian như trên để nộp lệ phí dự thi và hoàn tất một số thủ tục hồ sơ theo đúng quy định.

 

                                                      BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH NGHỆ AN

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
  Thông báo tuyển dụng nhân sự  (11/05/2011 02:46 PM)
  Thông báo tuyển dụng  (13/04/2011 02:52 PM)
  Thông báo của Bảo hiểm xã hội  (15/03/2011 04:45 AM)
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu