Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Diễn Châu - Hướng dẫn tổng kết Đảng năm 2013
 
Diễn Châu - Hướng dẫn tổng kết Đảng năm 2013 (07/11/2013 06:45 PM)


 

Sáng ngày 7/11, Đảng bộ Diễn Châu đã tổ chức hội nghị hướng dẫn tổng kết công tác xây dựng Đảng và triển khai Nghị định 31/NP/CP ngày 9/4/2013 của Chính Phủ về quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.


Đảng bộ Diễn Châu -  Hướng dẫn tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2013

 

Hội nghị đã tập trung hướng dẫn các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở về các nội dung, phương pháp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại, khen thưởng tổ chức Đảng, cán bộ và đảng viên phục vụ cho công tác tổng kết xây dựng Đảng năm 2013. Điểm mới năm nay là trong phần kiểm điểm đánh giá từ tổ chức Đảng cho đến viên được điều chỉnh, bổ sung thêm về lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4  “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03 về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Bộ Chính trị. Công tác kiểm điểm tự phê bình, phê bình tập thể và cá nhân cũng được hội nghị hướng dẫn cụ thể. Thời gian hoàn thành tổng kết công tác xây dựng Đảng cấp cơ sở trước ngày 25/11.

 

Cũng tại hội nghị này, đã quán triệt Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng gồm 7 chương, 80 điều. Đây là cơ sở để các cấp, các ngành thực hiện tốt hơn nữa những chính sách đối với người có công

                                                          TH: Hồng Hạnh- Thanh Tùng   

   Đài TT- TH Diễn Châu

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu