LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Ngày hội tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc
 
Ngày hội tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc (04/05/2012 07:18 AM)

Hòa chung không khí cả nước ta sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 37 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; Kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng tới Lễ hội Làng Sen năm 2012, hàng chục ngàn người dân Tương Dương từ khắp các bản làng, trong trang phục Kinh, Thái, Mông, Khơ mú, Ơ đu, Tày poọng,..vui mừng tụ hội về Trung tâm thị trấn Hòa Bình trong Ngày hội Văn hóa- Thể thao các dân tộc huyện Tương Dương lần thứ nhất. Đây là sự kiện văn hóa quan trọng đặc biệt trong năm 2012, sau Lễ hội Đền Vạn- Cửa Rào tổ chức vào tháng Giêng năm nay.


Ngày hội Văn hóa- Thể thao các dân tộc huyện Tương Dương diễn ra
trong 2 ngày 18 và 19 tháng 4 năm 2012.

Trải qua hàng nghìn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước, các dân tộc huyện Tương Dương đã gắn bó keo sơn, đoàn kết một lòng, chung một khát vọng là độc lập, tự do, mưu cầu hạnh phúc, đã vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, hy sinh, cống hiến to lớn về sức người, sức của và cả máu xương của mình cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng tổ quốc, xây dựng quê hương. Đặc biệt là từ khi có Đảng lãnh đạo, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, các dân tộc huyện Tương Dương đã tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, thủy chung son sắt, chung một ý chí theo Đảng, theo Cách mạng và đã giành được những thắng lợi vĩ đại, tô thắm thêm lịch sử vẻ vang của dân tộc ta, đất nước ta, quê hương.

Trong suốt chặng đường lịch sử đầy gian khổ hy sinh nhưng vô cùng vẻ vang ấy, các thế hệ cộng đồng các dân tộc huyện Tương Dương đã không ngừng góp phần xây dựng, bồi đắp, hun đúc nền văn hóa Việt Nam - một nền văn hóa thống nhất trong đa dạng, tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc, hội tụ, hòa quyện và tỏa sáng những phẩm chất, tinh hoa văn hóa của các dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam và tiếp nhận tinh hoa văn hóa nhân loại. Những thành tựu này đã góp phần làm rạng danh đất nước, con người huyện Tương Dương về một địa phương có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc với nhiều công trình văn hóa vật thể, phi vật thể, di sản thiên và phong trào toàn dân rèn luyện thân thể cũng như những thành tích rực rỡ trong phát triển các môn thể thao dân tộc truyền thống.

Trong nhiều thập kỷ qua, nhất là từ khi thực hiện đường lối đổi mới, Đảng và Nhà nước ta luôn chú trọng thực hiện nhất quán chính sách bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc, tạo mọi điều kiện để các dân tộc cùng phát triển, gắn bó mật thiết với sự phát triển chung của cộng đồng các dân tộc Việt Nam; đồng thời, quan tâm chăm lo phát triển văn hóa, khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển toàn diện của đất nước và luôn quan tâm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, ngôn ngữ, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Các cơ chế chính sách và giải pháp phát triển văn hóa ngày càng được hoàn thiện, phù hợp với đặc thù của các vùng, miền, các dân tộc, nhất là các dân tộc thiểu số.

Mới đây nhất, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược Phát triển Văn hóa các dân tộc thiểu số đến năm 2020, nhằm phát triển đồng bộ các lĩnh vực, trong đó tập trung vào xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, có lối sống văn hóa và tích cực xây dựng môi trường văn hóa; bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc, văn hóa các dân tộc thiểu số; phát triển sự nghiệp văn học nghệ thuật; đẩy mạnh giao lưu văn hóa với thế giới; xây dựng thể chế và thiết chế văn hóa. Xác định việc xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp chung của toàn dân. Cùng với việc tăng cường đầu tư của Nhà nước, thúc đẩy mạnh mẽ xã hội hóa các hoạt động văn hóa để huy động các nguồn lực cho phát triển.

Việc Ủy ban nhân dân huyện Quyết định tổ chức Ngày hội VH-TT các dân tộc là sự kế thừa, tôn vinh truyền thống văn hóa-thể thao các dân tộc  trong suốt mấy thập kỷ qua, là kết quả của sự đánh giá, rút kinh nghiệm và phát triển tư duy trong lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức các hoạt động văn hóa- thể thao truyền thống hàng năm diễn ra vào ngày 26-27/3.

Ngày hội VH-TT các dân tộc huyện Tương Dương lần thứ nhất, năm 2012 diễn ra 2 vòng, Vòng sơ kết với phương châm đưa  văn hóa –thông tin- thể thao về cơ sở, huyện Tương Dương đã tổ chức vòng loại tại 3 cụm: Cụm 1, tổ chức vào các ngày 20-22/3 tại xã biên giới Nhôn Mai, bao gồm 3 xã: Mai Sơn, Nhôn Mai và Hữu Khuông; Cụm 2, tổ chức vào ngày 23-25/3/2012 tại xã Yên Na, bao gồm các xã Yên Na, Yên Tĩnh, Yên Thắng, Yên Hòa, Nga My, Xiêng My; Cụm 3, tổ chức vào các ngày 26-28/3/2012 tại xã Tam Thái, bao gồm các xã Tam Thái, Tam Quang, Tam Đình, Tam Hợp, Thạch Giám, Xá Lượng, Lưu Kiền và Lượng Minh.

Về dự Vòng chung kết Ngày hội Văn hóa- Thể thao các dân tộc là những vận động viên, diễn viên, nghệ nhân, các tiết mục văn nghệ, các đội tuyển đã xuất sắc vượt qua vòng loại, là những bông hoa đẹp nhất, rực rỡ nhất trong phong trào văn hóa-thể thao cơ sở.

Ngày hội Văn hóa-Thể thao các dân tộc huyện Tương Dương lần thứ nhất năm 2012 là một việc làm thiết thực, biểu hiện sinh động nhất chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta về phát triển văn hóa-thể thao. Đồng thời đây là sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức ngành văn hóa-thể thao, của cấp ủy, chính quyền các địa phương trong toàn huyện, đặc biệt là đại diện cộng đồng các dân tộc huyện Tương Dương. Ngày hội văn hóa- thể thao các dân tộc huyện Tương Dương thực sự là Ngày hội tôn vinh những giá trị văn hóa dân tộc, là hình ảnh đẹp nhất về đất nước, con người văn hóa Tương Dương./.

                                                                   Thực hiện: Vi Hợi

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
This portlet is temporarily disabled.
 
Cổng Thông tin điện tử Huyện Tương Dương