Ngày 16 tháng 1 năm 2021
 
 


Xem xét, đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XIII


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp công dân định kỳ tháng 1/2021


Đảng bộ Khối CCQ tỉnh cần tiếp tục quan tâm công tác bồi dưỡng cán bộ, xoá bỏ tư tưởng “ấm chỗ” của một số cán bộ, đảng viên


Đoàn công tác Bộ Quốc phòng thăm và chúc tết các lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An


Lãnh đạo tỉnh làm việc với Tập đoàn T&T về một số nội dung hợp tác đầu tư, phát triển trên địa bàn tỉnh

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KINH TẾ - CHÍNH TRỊ
Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2021

 
 
VĂN HÓA - XÃ HỘI
Đoàn công tác Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc làm việc tại tỉnh Nghệ An

 
 
 
TIN HOẠT ĐỘNG SỞ, BAN, NGÀNH
Skip portletPortlet Menu
Hơn 88% đơn vị trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An kinh doanh có lãi

 
 
TIN HOẠT ĐỘNG HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ
Skip portletPortlet Menu
Trao 446 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa cho nông dân Hưng Mỹ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN, HƯỚNG DẪN PHÁP LUẬT, CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH
Skip portletPortlet Menu
 

 
Thông tin quảng bá
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản được gửi qua mạng giữa các đơn vị
Skip portletPortlet Menu
 
 
Dân hỏi - CQCN trả lời
Skip portletPortlet Menu
Nghệ An: Gỡ khó cho công tác xuất khẩu lao động do ảnh hưởng dịch Covid-19

Xem tiếp...

 
 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
...
 
 
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An