Ngày 28 tháng 10 năm 2020
 
Skip portletPortlet Menu
Dịch vụ công mức độ 3
 
Skip portletPortlet Menu
TTHC Cấp Tỉnh
 
 
Skip portletPortlet Menu
TTHC cấp xã
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ. Chính sách người có công
2 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác Chính sách người có công
Chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân (Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập) Bảo trợ xã hội
Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực y tế thuộc thảm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An Thủ tục hành chính mới
Hướng dẫn liên ngành Thực hiện quyết định 01/2015/QĐ-UBND ngày 06/11/2015 của UBND tỉnh về ban hành quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực y tế công lập trên địa Thủ tục hành chính mới
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Thủ Tục Hành Chính
Đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Đề tài, dự án KHCN) Hoạt động khoa học và công nghệ
Đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác đối với Công ty TNHH một thành viên Đăng ký doanh nghiệp
Đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác đối với Công ty TNHH một thành viên Đăng ký doanh nghiệp
Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Bổ trợ tư pháp
Đăng ký tạm ngừng kinh doanh đối với Công ty TNHH một thành viên Đăng ký doanh nghiệp
Đăng ký tạm ngừng kinh doanh đối với Công ty TNHH một thành vi Đăng ký doanh nghiệp
Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Công ty TNHH một thành viên (Trường hợp vốn đầu tư trong nước) Đăng ký doanh nghiệp
Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Công ty TNHH một thành viên (Trường hợp vốn đầu tư trong nước Đăng ký doanh nghiệp
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế đối với Công ty cổ phần Đăng ký doanh nghiệp
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
Skip portletPortlet Menu
Thủ tục hành chính cấp huyện, xã
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo Tôn giáo
Tiếp nhận việc đăng ký người vào tu Tôn giáo
Tiếp nhận đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Tôn giáo
Tiếp nhận thông báo tổ chức lễ hội tín ngưỡng không thuộc quy định Tôn giáo
Xác nhận hồ sơ thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành Tôn giáo
Thông báo tổ chức lễ họ tôn giáo Tôn giáo
Đăng ký người vào tu Tôn giáo
Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Tôn giáo
Đăng ký lại việc nhận nuôi con nuôi Hành chính tư pháp
Đăng ký việc nuôi con nuôi trường hợp trẻ được nhận làm con nuôi là trẻ bị bỏ rơi, không tin được cha, mẹ đẻ Hành chính tư pháp
Đăng lý việc nuôi con nuôi trường hợp cha, mẹ để của trẻ được nhận làm con nuôi đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự. Hành chính tư pháp
Đăng ký việc nuôi con nuôi trường hợp cha, mẹ đang còn và không mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự Hành chính tư pháp
Đăng ký nhận cha, mẹ (trường hợp con chưa thành niên) Hành chính tư pháp
Đăng ký việc nhận con Hành chính tư pháp
Đăng ký nhận cha, mẹ (trường hợp con đã thành niên) Hành chính tư pháp
Đăng ký chấm dứt việc giám hộ Hành chính tư pháp
Đăng ký thay đổi việc giám hộ Hành chính tư pháp
Đăng ký việc giám hộ Hành chính tư pháp
Đăng ký lại việc kết hôn Hành chính tư pháp
Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ gốc Hành chính tư pháp
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An