Ngày 21 tháng 6 năm 2018
 
 
Skip portletPortlet Menu
Loại văn bản
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Văn bản pháp luật
Lĩnh vực văn bản
Loading
Tìm kiếm văn bản...... Vui lòng nhập thông tin văn bản cần tìm kiếm:

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
378/QĐ-UBND 18/06/2018 Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Quỳnh Lưu
2419/QĐ-UBND 15/06/2018 Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Tuyến đường vận tải vào khu vực mỏ đá vôi của nhà máy XM Sông Lam tại xã Bài Sơn, huyện Đô Lương
2416/QĐ-UBND 15/06/2018 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Bệnh viện Đa khoa tư nhân Minh An tại xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu
2415/GP-UBND 15/06/2018 Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
2413/QĐ-UBND 15/06/2018 Quyết định về việc thành lập Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Kids Today
385/QD-UBND 15/06/2018 Quyết định về việc phê duyệt giá đất sản xuất kinh doanh bình quân khu đất Công ty Cổ phần xây dựng, dịch vụ và Hợp tác lao động thực hiện dự án tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
383/QĐ-UBND 15/06/2018 Quyết định về việc điều chỉnh diện tích các loại đất, ranh giới các khu đất tại Quyết định số 699/QĐ- UBND ngày 6/11/2017 của UBND tỉnh
379/QĐ-UBND 14/06/2018 Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Quỳ Châu
378/QĐ-UBND 14/06/2018 Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Anh Sơn
27/2018/QĐ-UBND 14/06/2018 Ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại đối với công tác Thanh tra; Tiếp dân; giải quyết Khiếu nại, Tố cáo, Kiến nghị, Phản ánh, Tranh chấp đất đai và Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Nghệ An
2386/QĐ-UBND 13/06/2018 Quyết định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư
2382/QĐ-UBND 13/06/2018 Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp hệ thống thủy lợi ngăn mặn, chống hạn xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc
2375/QĐ-UBND 13/06/2018 Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm kinh doanh thương mại và dịch vụ tổng hợp tại xã Hưng Đông, thành phố Vinh
2373/QĐ-UBND 13/06/2018 Quyết định về việc phê duyệt phương án xử lý, sắp xếp nhà, đất
2367/QĐ-UBND 13/06/2018 Quyết định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư
376/QĐ-UBND 13/06/2018 Về việc thu hồi đất tại xã Hưng Xuân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An
375/QĐ-UBND.ĐC 13/06/2018 Quyết định về việc thu hồi đất của Lâm trường Đồng Hợp thuộc Công ty TNHH MTV lâm nông nghiệp Sông Hiếu tại các xã: Tam Hợp, Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
374/QĐ-UBND 13/06/2018 Quyết định về việc thu hồi đất tại xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An do Doanh nghiệp tư nhân Phước Thủy quản lý
372/QĐ-UBND 13/06/2018 Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Nam Đàn
2355/QĐ-UBND 12/06/2018 Quyết định về việc ban hành kế hoạch thực hiện " Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2018-2020" theo Quyết định số 4041/QĐ-BYT ngày 7/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An