www.khdt.nghean.gov.vn
 
Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
QH - kế hoạch PT KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Cơ hội đầu tư
Skip portletPortlet Menu
 
Quản lý đầu tư
Skip portletPortlet Menu
 
DN - đăng ký doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
GS hoạt động và góp ý
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Skip portletPortlet Menu
Trực tuyến:         149
Lượt truy cập thứ:  15096027
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lượt truy cập thứ:   183702
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật liên quan đến đầu tư XDCB; Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; Thông tư số 13/2010/TT-BKH ngày 02/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Quy định mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư; Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 08/6/2011 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện công tác giám sát đánh giá đầu tư và kiểm tra về đấu thầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Xem tiếp...

 
 
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Skip portletPortlet Menu
 
Hướng dẫn đăng ký và hoạt động đăng ký doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Các đơn vị khác
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu