Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống văn bản
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Hội nghị giới thiệu Nghị định 92/2012/NĐ-CP (15/03/2013 08:49 AM)

Ngày 8/11/2012 Chính phủ đã ban hành Nghị định92/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điểm của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

 Ngày 12/3/2013, Ban Tôn giáo Chính phủ đã tổ chức Hội nghị giới thiệu Nghị định 92/2012/NĐ-CP tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Tham dự Hội nghị có đại diện Văn phòng UBND, Công an, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ của 31 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc khu vực miền Bắc. Nghệ An có 04 đại biểu (Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ 3; Công an tỉnh 1) tham dự Hội nghị. Hội nghị đã giới thiệu quá trình xây dựng, quan điểm chỉ đạo xây dựng Nghị định 92, sự cần thiết phải ban hành Nghị định trong hình hình thực tế hiện nay; Hội nghị tập trung đi vào giới thiệu những nội dung cơ bản nhất là những điểm mới của Nghị định 92/2012/NĐ-CP so với Nghị định 22/2005/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo trước đây.

Ngọc Thúy - Ban Tôn giáo

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu