Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Trực tuyến:         236
Lượt truy cập thứ:  27627975
Sở Tài Nguyen Môi Trường
Lượt truy cập thứ:   525288
 
 
 

Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khí tượng thủy văn

Trong những năm gần đây, tình hình biến đổi khí hậu và điều kiện thời tiết diễn biến rất phức tạp, không chỉ ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên và môi trường sống của con người mà còn khiến công tác quản lý nhà nước, dự báo khí tượng, thủy văn gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Một số hoạt động của Chi đoàn Thanh niên Trung tâm phát triển quỹ đất trong 6 tháng đầu năm 2016

Nằm trong kế hoạch công tác Đoàn năm 2016 của Chi đoàn Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, được sự nhất trí của Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất và Công đoàn Trung tâm, ngày 11/01/2016, Chi đoàn thanh niên Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã tổ chức trồng cây xanh trong khuôn viên cơ quan với mục đích tạo môi trường xanh sạch đẹp, phát huy tính đoàn kết trong từng đoàn viên trong đơn vị. Đây cũng là hoạt động thường xuyên của Chi đoàn nhằm hưởng ứng “chủ nhật xanh” do Đoàn khối các cơ quan tỉnh phát động.

Quỹ Bảo vệ môi trường Nghệ An tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm tại Quỹ Bảo vệ môi trường Quảng Ninh

Thực hiện nhiệm vụ tại Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường Nghệ An. Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ có thêm kinh nghiệm trong công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn, Quỹ Bảo vệ môi trường Nghệ An đã tổ chức đoàn công tác học tập, trao đổi kinh nghiệm tại Quỹ Bảo vệ môi trường Quảng Ninh vào ngày 17/6/2016

Cập nhật kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước biển ngày 17/6/2016 và 19/6/2016

Thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh tại các công văn: số 3158/UBND-TM ngày 13/5/2016 về việc quan trắc giám sát chất lượng môi trường biển tại bãi biển du lịch Cửa Lò và Cửa Hội; số 3862/UBND-NN ngày 03/6/2016 v/v thông tin số liệu quan trắc, giám sát chất lượng nước biển ven bờ khu vực Cửa Lò, Cửa Hội; và hướng dẫn thực hiện lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển nước biển ven bờ của Trung tâm Quan trắc Môi trường – Tổng cục Môi trường tại Công văn số 271/QTMT ngày 28/4/2016;

Nước biển bình thường như những năm trước

Đó là kết luận qua 22 lần phân tích mẫu nước biển tại Cửa Lò do Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Nghệ An thực hiện từ ngày 27/4 đến 11/6/2016.

 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thông tin chung
Một số hoạt động của Chi đoàn Thanh niên Trung tâm phát triển quỹ đất trong 6 tháng đầu năm 2016 (22/06/2016 07:45 AM)

Nằm trong kế hoạch công tác Đoàn năm 2016 của Chi đoàn Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, được sự nhất trí của Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất và Công đoàn Trung tâm, ngày 11/01/2016, Chi đoàn thanh niên Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã tổ chức trồng cây xanh trong khuôn viên cơ quan với mục đích tạo môi trường xanh sạch đẹp, phát huy tính đoàn kết trong từng đoàn viên trong đơn vị. Đây cũng là hoạt động thường xuyên của Chi đoàn nhằm hưởng ứng “chủ nhật xanh” do Đoàn khối các cơ quan tỉnh phát động.

 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Nước biển và hải đảo
Lễ mitting hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6, ngày đại dương thế giới 8/6, tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam 2016 (07/06/2016 12:35 PM)

Ngày 3/6/2016 tại thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh tổ chức lễ khai mạc triễn lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” và mittinh hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6, Ngày Đại dương Thế giới 8/6, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2016, với các chủ đề: “Tiếng gọi thiên nhiên và hành động của chúng ta – vì một hành tinh xanh”.

 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Môi trường
Quỹ Bảo vệ môi trường Nghệ An tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm tại Quỹ Bảo vệ môi trường Quảng Ninh (21/06/2016 11:17 AM)
Thực hiện nhiệm vụ tại Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường Nghệ An. Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ có thêm kinh nghiệm trong công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn, Quỹ Bảo vệ môi trường Nghệ An đã tổ chức đoàn công tác học tập, trao đổi kinh nghiệm tại Quỹ Bảo vệ môi trường Quảng Ninh vào ngày 17/6/2016
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Quản lý đất
Tiến độ thực hiện 3 công trình xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính: xã hòa sơn, thịnh sơn, lưu sơn - huyện đô lương (21/06/2016 10:51 AM)

Thực hiện nhiệm vụ Trung tâm giao cho Phòng Đo đạc - Địa chính thi công 3 Công trình Đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính là xã Hòa Sơn, Thịnh Sơn, Lưu Sơn - huyện Đô Lương, Phòng đã lập kế hoạch và bố trí nhân lực tại 03 xã bắt đầu thi công từ tháng 4/2016, mặc dù chưa được Sở cấp ứng kinh phí, nhưng được sự quan tâm của Lãnh đạo Trung tâm, cũng như sự chỉ đạo sâu sát của Phòng ĐĐ – ĐC, đến ngày 13/5/2016 Phòng đã tổ chức kiểm tra công tác đo đạc ngoại nghiệp và rà soát xác nhận khối lượng đánh giá tiến độ công trình tại 03xã.

 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Khoáng sản
Đổi mới công tác quản lý tài nguyên khoáng sản theo hướng bền vững là phát huy lợi thế so sánh để góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh nghệ an (30/11/2015 03:21 PM)
Nghệ An là tỉnh giàu tiềm năng tài nguyên khoáng sản, có mặt đầy đủ các nhóm loại khoáng sản như: Nhiên liệu khoáng: đã phát hiện 4 điểm than đá gồm mỏ Khe Bố - Tương Dương và 3 điểm khoáng sản (Phu Sáng - Kỳ Sơn, Việt Thái- Nghĩa Đàn, Đôn Phục- Con Cuông).
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Đo đạc và bản đồ
Tiến độ thực hiện Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính các cấp tại 3 huyện Đô Lương, Tân Kỳ và Nghi Lộc" (11/04/2016 03:15 PM)
Thực hiện nhiệm vụ do Sở Nội vụ giao cho Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường về thực hiện Dự án"Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính các cấp tại 3 huyện Đô Lương, Tân Kỳ và Nghi Lộc".
 
 
Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
Skip portletPortlet Menu
Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khí tượng thủy văn

Trong những năm gần đây, tình hình biến đổi khí hậu và điều kiện thời tiết diễn biến rất phức tạp, không chỉ ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên và môi trường sống của con người mà còn khiến công tác quản lý nhà nước, dự báo khí tượng, thủy văn gặp nhiều khó khăn, thách thức.

 
 
Skip portletPortlet Menu
Các sở, ban ngành khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh