Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu

Xem tiếp... 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
Danh sách các dự án đầu tư xây dựng nhà ở nằm trong khu vực cho phép người nước ngoài sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Ngêệ An
Danh sách các dự án đầu tư xây dựng nhà ở nằm trong khu vực không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Danh sách Sàn giao dịch bất động sản đã đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Công văn số 1236/SXD-HĐXD về việc quản lý chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Sử dụng chất thải rắn cho sản xuất xi măng: Cơ hội và thách thức
Việc xử lý chất thải rắn (CTR) được coi là giai đoạn cuối cùng trong vòng đời một sản phẩm. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn tái tạo lại sự có ích của nguyên liệu thông qua tái chế, làm phân bón hoặc thu hồi năng lượng bằng phương pháp xử lý nhiệt như đốt hoặc thu hồi khí mê tan tại các bãi chôn lấp… Năng lượng thoát ra từ quá trình xử lý nhiệt hoặc phân hủy mê tan có thể được sử dụng để sản xuất điện hoặc năng lượng khác và sử dụng CTR làm nguyên liệu, nhiên liệu cho sản xuất xi măng là không phải trường hợp ngoại lệ.
 
Các đơn vị khác
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu