Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Could not find the specified library component: hoidaptructuyen_link
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tuyển cán bộ công chức làm việc tại Văn phòng Sở Xây dựng Nghệ An theo kế hoạch biên chế năm 2012 (20/03/2012 03:19 PM)UBND TỈNH NGHỆ AN


SỞ XÂY DỰNG

 

Số:   383  /SXD- VPCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Vinh, ngày 20  tháng 3  năm 2012THÔNG BÁO
Tuyển dụng cán bộ công chức

 

                Sở Xây dựng Nghệ An cần tuyển cán bộ công chức làm việc tại Văn phòng Sở Xây dựng Nghệ An theo kế hoạch biên chế năm 2012, cụ thể như sau:


I- Số lượng cần tuyển: 08 công chức, gồm:


                1- 01 Kỹ sư khai thác mỏ.


                2- 02 Kiến trúc sư chuyên ngành Quy hoạch.


                3- 04  Kỹ sư xây dựng chuyên ngành dân dụng công nghiệp


                4- 01 Cử nhân Tài chính kế toán.


II- Yêu cầu:


                1- Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đạt loại khá trở lên (Đối với chuyên ngành cử nhân tài chính kế toán chỉ tuyển dụng người tốt nghiệp Đại học Tài chính kế toán hoặc Học viện Tài chính).


                2- Có kinh nghiệm công tác đúng chuyên ngành đào tạo liên tục từ 60 tháng trở lên, không kể thời gian tập sự.


                3- Sức khỏe tốt, ngoại hình cấn đối, chiều cao từ 1,65 m trở lên đối với nam và 1,58 m trở lên đối với nữ.


                4- Tuổi đời từ 28 đến 40 tuổi


                Ưu tiên tuyển dụng: Những người có đủ các tiêu chuẩn trên có bằng tốt nghiệp Đại học đạt loại giỏi; có bằng Thạc sỹ; Tiến sỹ hoặc có chức vụ Trưởng, phó phòng ở các doanh nghiệp nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước.


III- Hồ sơ dự tuyển (02 bộ) gồm: (Theo quy định tại điểm c khoản 3 điều 10 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ)


                1- Đơn xin tuyển dụng (viết tay).


                2- Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2c có dán ảnh, có xác nhận của cơ quan đang công tác (Không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ).


                3- Phiếu Lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp.


                4- Bản sao bằng tốt nghiệp Đại học. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ đã được đào tạo, bồi dưỡng và các giấy tờ liên quan khác về quá trình công tác được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.


                5- Bản sao giấy khai sinh.


                6- Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp (Không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ).


                7- Bản tự nhận xét, đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, quá trình công tác có nhận xét và xác nhận của Thủ trưởng cơ quan nơi hiện đang công tác.


IV- Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:


                1- Thời gian: Từ ngày 02/4/2012 đến hết ngày 15/5/2012


                2- Địa điểm: Văn phòng Sở Xây dựng Nghệ An


* Lưu ý: - Thông báo này được thông tin trên Báo Nghệ An; Đài Truyền hình Nghệ An  và tại văn phòng Sở Xây dựng.


                   - Hồ sơ không trúng tuyển không trả lại. Mọi thông tin chi tiết liên hệ Sở Xây dựng Nghệ An để được làm rõ.

 


Nơi nhận:

-    UBND tỉnh  (B/c)

-    Sở Nội vụ (B/c)

-    GĐ & Phó GĐ sở;

-    Văn phòng;

-    Đăng tải trang ĐT SXD;

-    Báo NA (03 kỳ);

-    Truyền hình NA (03 tối)

-    Các phòng ban Sở;

-    Niêm yết bảng tin CQ;

-    L­ưu VT.

 

 

             

GIÁM ĐỐC

                  

                

 

               (Đã ký)                

 

 

Hoàng Trọng Kim

 

 

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu