Số/Ký hiệu văn bản 447/QĐ-UBDT
Ngày ban hành Sep 19, 2013 9:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Giàng Seo Phử
Trích yếu Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Ủy ban Dân tộc về Công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015
Nội dung

Tài liệu đính kèm