Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Danh sách văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Lĩnh vực
Số 358/BC-UBND 02/10/2018 Báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết 03/NQ-HU ngày 8/04/2018 của BCH huyện Đảng, Đề án 676/ĐA-UBND huyện về phát triển một số vật nuôi gắn với thương hiệu tiêu thụ sản phẩm giai đoạn Báo cáo
123TC 02/06/2011 Trich yeu TC Kế hoạch,Công điện,Báo cáo
<<   <  1  >  >>