Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Skip portletPortlet Menu
 
tiềm năng thanh chương
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG TIN CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Thanh Chương
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Các xã, thị trấn (13/06/2011 12:08 AM)


1. Thị trấn

Bí thư: Phan Thị Thủy

Điện thoại: 0985705717

Chủ tịch: Nguyễn Văn Vinh

Điện thoại: 0946862777

 

2. Xã Cát Văn

Bí thư: Trần Văn Thảo

Điện thoại: 0975103107

Chủ tịch: Bùi Gia Hảo

Điện thoại: 0976913449

 

3. Xã Đồng Văn

Bí thư: Trần Đình Túy

Điện thoại: 0983931146

Chủ tịch: Nguyễn Quốc Chương

Điện thoại: 0982847639

 

4. Xã Hạnh Lâm

Bí thư: Trần Văn Hiếu

Điện thoại: 0979265275

Chủ tịch: Trần Đình Sơn

Điện thoại: 0915872464

 

5. Xã Ngọc Lâm

Bí thư: Lương Quang Cảnh

Điện thoại: 01694774375

Chủ tịch: Lô Huy Hùng

Điện thoại: 0949204135

 

6. Xã Ngọc Sơn

Bí thư: Nguyễn Thế Đồng

Điện thoại: 0973872617

Chủ tịch: Thái Văn An

Điện thoại: 0965698068

 

7. Xã Phong Thịnh

Bí thư: Nguyễn Hữu Sơn

Điện thoại: 0982937284

Chủ tịch: Nguyễn Tư Nhâm

Điện thoại: 0984931809

 

8. Xã Thanh An

Bí thư: Nguyễn Danh Duyên

Điện thoại: 01698119049

Chủ tịch: Nguyễn Cảnh Nam

Điện thoại: 0988446249

 

9. Xã Thanh Chi

Bí thư: Nguyễn Duy Minh

Điện thoại: 0915034514

Chủ tịch: Nguyễn Thế Cường

Điện thoại: 0911405377

 

10. Xã Thanh Dương

Bí thư: Lê Doãn Hùng

Điện thoại: 0383828111

Chủ tịch: Nguyễn Sỹ Hùng

Điện thoại: 0984964606

 

11. Xã Thanh Đồng

Bí thư: Nguyễn Anh Lân

Điện thoại: 0915445944

Chủ tịch: Nguyễn Doãn Thao

Điện thoại: 01639417137

 

12. Xã Thanh Đức

Bí thư: Thái Doãn Bằng

Điện thoại: 0983683336

Chủ tịch: Nguyễn Hữu Vĩnh

Điện thoại: 0977117693

 

13. Xã Thanh Giang

Bí thư: Nguyễn Bảo Hùng

Điện thoại: 0919036956

Chủ tịch: Tưởng Quốc Thành

Điện thoại: 0912863455

 

14. Xã Thanh Hà

Bí thư: Nguyễn Đình Tỉnh

Điện thoại: 01695447376

Chủ tịch: Phan Văn Lân

Điện thoại: 0989235535

 

15. Xã Thanh Hòa

Bí thư: Ngô Thanh Lương

Điện thoại: 0988979739

Chủ tịch: Trần Khắc Kiên

Điện thoại: 01674335999

 

16. Xã Thanh Hưng

Bí thư: Phan Văn Vinh

Điện thoại: 01654029734

Chủ tịch: Lê Văn Nghị

Điện thoại: 0976348667

 

17. Xã Thanh Hương

Bí thư: Phan Bá Hoàng

Điện thoại: 0985657098

Chủ tịch: Nguyễn Văn Tư

Điện thoại: 0973002867

 

18. Xã Thanh Khai

Bí thư: Văn Đình Du

Điện thoại: 01689117042

Chủ tịch: Võ Trọng Hòe

Điện thoại: 0973110902

 

19. Xã Thanh Khê

Bí thư: Nguyễn Văn Hảo

Điện thoại: 0948654046

Chủ tịch: Nguyễn Khắc Tân

Điện thoại: 0977354937

 

20. Xã Thanh Lâm

Bí thư: Đinh Văn Bình

Điện thoại: 0919574959

Chủ tịch: Nguyễn Văn Thanh

Điện thoại: 0945559088

21. Xã Thanh Liên

Bí thư: Nguyễn Xuân Vỹ

Điện thoại: 0968165058

Chủ tịch: Phan Bá Ngọc

Điện thoại: 0969747999

 

22. Thanh Lĩnh

Bí thư: Nguyễn Trường Tam

Điện thoại: 0912496898

Chủ tịch: Nguyễn Văn Hồng

Điện thoại: 0943858839

 

23. Xã Thanh Long

Bí thư: Trần Thị Hằng

Điện thoại: 0987855078

Chủ tịch: Trần Trí Tuệ

Điện thoại: 0974238496

 

24. Xã Thanh Lương

Bí thư: Lê Trọng Chương

Điện thoại: 01698935054

Chủ tịch: Nguyễn Duy Mai

Điện thoại: 0985961322

 

25. Xã Thanh Mai

Bí thư: Nguyễn Hữu Hưng

Điện thoại: 01689057719

Chủ tịch: Trần Công Bằng

Điện thoại: 0972949758

 

26. Xã Thanh Mỹ

Bí thư: Hoàng Tiến Thọ

Điện thoại: 0917550259

Chủ tịch: Phạm Xuân Lực

Điện thoại: 0916278171

 

27. Xã Thanh Ngọc

Bí thư: Trịnh Văn Thưởng

Điện thoại: 0976564319

Chủ tịch: Nguyễn Công Nông

Điện thoại: 0979893081

 

28. Xã Thanh Nho

Bí thư: Nguyễn Văn Đường

Điện thoại: 0986278922

Chủ tịch: Trần Văn Bình

Điện thoại: 0987485421

 

29. Xã Thanh Phong

Bí thư: Nguyễn Văn Ngọc

Điện thoại: 0985725288

Chủ tịch: Phan Mạnh Hùng

Điện thoại: 0988345417

 

30. Xã Thanh Sơn

Bí thư: Nguyễn Thạc Châu

Điện thoại: 0972303826

Chủ tịch: Lô Trung Thông

Điện thoại: 01636315228

 

31. Xã Thanh Thịnh

Bí thư: Nguyễn Thanh Chung

Điện thoại: 0963254767

Chủ tịch: Nguyễn Văn Thế

Điện thoại: 01674463587

 

32. Xã Thanh Thủy

Bí thư: Nguyễn Văn Dần

Điện thoại: 01673093499

Chủ tịch: Phan Duy Trinh

Điện thoại: 0983573702

 

33. Xã Thanh Tiên

Bí thư: Nguyễn Văn Loan

Điện thoại: 0988402068

Chủ tịch: Nguyễn Trọng Bảy

Điện thoại: 0983932495

 

34. Xã Thanh Tùng

Bí thư: Nguyễn Lâm Dũng

Điện thoại: 0977557549

Chủ tịch: Phạm Doãn Thao

Điện thoại: 090969907464

 

35. Xã Thanh Tường

Bí thư: Nguyễn Trọng Phú

Điện thoại: 01692497883

Chủ tịch: Lưu Văn Hòa

Điện thoại: 0988370308

 

36. Xã Thanh Văn

Bí thư: Nguyễn Văn Thùy

Điện thoại: 0917314678

Chủ tịch: Nguyễn Viết Mão

Điện thoại: 0987616226

 

37. Xã Thanh Xuân

Bí thư: Nguyễn Văn Thắng

Điện thoại: 0978014504

Chủ tịch: Nguyễn Khánh Thành

Điện thoại: 0982938045

 

38. Xã Thanh Yên

Bí thư: Nguyễn Văn Vinh

Điện thoại: 0914793494

Chủ tịch: Lê Hồng Long

Điện thoại: 0986475774

 

39. Xã Võ Liệt

Bí thư: Phan Chính Tâm

Điện thoại: 01699049869

Chủ tịch: Trần Văn Kỳ

Điện thoại: 0383934369

 

40. Xã Xuân Tường

Bí thư: Lê Trung Sơn

Điện thoại: 0984766433

Chủ tịch: Nguyễn Phùng Hòa

Điện thoại: 0985420374 
 |  Đầu trang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu