Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Skip portletPortlet Menu
 
tiềm năng thanh chương
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG TIN CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Thanh Chương
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
HĐND huyện Thanh Chương, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (13/06/2011 12:08 AM)


Thường Trực HĐND huyện:

 

1. Đồng chí: Nguyễn Hữu Vinh

Chủ tịch HĐND huyện

Điện thoại: 0913 054 917

Email: nguyenhuuvinhtc61@gmail.com

 

2. Đồng chí: Lê Thị Hồng Thiết

Phó Chủ tịch HĐND huyện

Điện thoại: 0919 165 787

Email: thietphi@gmail.com


3. Đồng chí: Trần Ngọc Thành

Phó Chủ tịch HĐND huyện

Điện thoại: 0915 125 526

Email: 

 

4. Đồng chí: Nguyễn Doãn Quý

Điện thoại: 0987 644 926

Email: nguyendoanquy@gmail.com


5. Đồng chí: Võ Văn Trúc

Điện thoại: 0912 493 472

Email: 


6. Đồng chí: Lê Đình Thọ

Điện thoại: 0938 215 369

Email: 


Tải về:  Danh sách đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 


 
 |  Đầu trang
 
 
 
 
 
 
Tin đã đăng
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu