Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Skip portletPortlet Menu
 
tiềm năng thanh chương
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG TIN CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Thanh Chương
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Huyện ủy (12/09/2013 08:31 AM)


I. Lãnh đạo Huyện ủy

 

1. Đồng chí: Nguyễn Hữu Vinh

Chức vụ: Bí thư Huyện ủy

Điện thoại:: 0913 054 917

Email: nguyenhuuvinhtc61@gmail.com

 

2. Đồng chí: Trình Văn Nhã

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy

Điện thoại:: 0981615888

Email: trinhnhatc@gmail.com

 

3. Đồng chí: Nguyễn Văn Quế

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy

Điện thoại: 0913 054 232

Email: quenv.hutc@gmail.com

 

II. Trưởng các ban Huyện ủy:

 

1. Đồng chí: Trần Đình Loan

Chức vụ: Trưởng Ban Dân vận

Điện thoại: 0912 350 616

Email: loantd.hutc@gmail.com

 

2. Đồng chí: Nguyễn Trọng Anh

Chức vụ: Trưởng Ban Tô chức

Điện thoại: 0982 012 534

Email: tronganhhutc@gmail.com

 

3. Đồng chí: Nguyễn Thị Quỳnh Nga

Chức vụ: Chủ nhiệm UB kiểm tra

Điện thoại: 0944 523 241

Email: ngant.hutc@gmail.com     

 

4. Đồng chí: Phan Đình Hà

Chức vụ: Trưởng Ban Tuyên giáo

Điện thoại: 0982 408 944

Email: 


5. Đồng chí: Trần Xuân Hà

Chức vụ: Chánh Văn phòng

Điện thoại: 0917 133 123

Email: tranha.hutc@gmail.com

 

 

 

 

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
 
 
Tin đã đăng
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu