Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Skip portletPortlet Menu
 
tiềm năng thanh chương
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG TIN CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Thanh Chương
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Cơ cấu tổ chức UBND huyện Thanh Chương (14/09/2012 08:35 AM)


          Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Chương - tỉnh Nghệ An

Địa chỉ: Thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Email: thanhchuong@nghean.gov.vn

Website: http://www.nghean.vn/wps/portal/huyenthanhchuong

 

 

I. LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

 

 

Đồng chí: Trình Văn Nhã

Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 0981615888

Email: quenv.hutc@gmail.com


 

Đồng chí: Nguyễn Hữu Hiền

Phó Chủ tịch UBND huyện

(Phụ trách Kinh tế)

Điện thoại: 0962 135 567

Email: huuhiennv@gmail.com

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Chiến

Phó Chủ tịch UBND huyện

(Phụ trách Văn xã)

Điện thoại: 0916629789

Email: vanchienna78@gmail.com

 

Đồng chí: Lê Đình Thanh

Phó Chủ tịch UBND huyện

(Phụ trách Nông nghiệp)

Điện thoại: 0987 167 676

Email: thanhledinh76@gmail.com

 

 
 


 II. TRƯỞNG CÁC PHÒNG UBND HUYỆN


1. Đồng chí: Võ Văn Hải

Chức vụ: Chánh Văn phòng

Điện thoại:: 0968 018 788

Email: vovanhai225@gmail.com


2. Đồng chí: Nguyễn Văn Thắng

Chức vụ: Trưởng phòng TC-KH

Điện thoại: 0915 725 234

Email: taichinhthanhchuong@gmail.com           


3. Đồng chí: Lang Văn Hoài

Chức vụ: Trưởng phòng Dân tộc

Điện thoại: 0868878880

Email: cattrinh60@gmail.com


4. Đồng chí: Đặng Văn Lập

Chức vụ: Trưởng phòng Lao động TB&XH

Điện thoại: 0912 921 259

Email: vanlapdvl@gmail.com       


5. Đồng chí: Hoàng Thị Nga

Chức vụ: Trưởng phòng Tư pháp

Điện thoại: 0978041694

Email:namngaan@gmail.com


6. Đồng chí: Nguyễn Văn Thìn

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Y tế

Điện thoại: 0948 683 136

Email:


7. Đồng chí: Nguyễn Văn Tính

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Điện thoại: 0988 402 014

Email:


8. Đồng chí: Trình Văn Bằng

Chức vụ: Trưởng phòng TN&MT

Điện thoại: 0915 177 158

Email:trinhbangtc@gmail.com


9. Đồng chí: Trần Xuân Hà

Chức vụ: Trưởng phòng GĐ&ĐT

Điện thoại: 0917133123

Email: tranha.hutc@gmail.com


10. Đồng chí: Đặng Văn Hóa

Chức vụ: Trưởng phòng VH&TT

Điện thoại: 00913 825 762

Email: hoadv.vhtc@gmail.com


11. Đồng chí: Nguyễn Thế Cường

Chức vụ: Trưởng phòng Công thương

Điện thoại: 0983 755 377

Email:thecuong.ub@gmail.com


12. Đồng chí: Trần Phi Hùng

Chức vụ: Trưởng phòng NN&PTNT

Điện thoại: 0948296717

Email:hungtp.hutc@gmail.com


13. Đồng chí: Nguyễn Cao Thanh

Chức vụ: Trưởng phòng Nội vụ

Điện thoại: 0983561409

Email:


14. Đồng chí: Bùi Tôn khiêm

Chức vụ: Phó Giám đốc BQL Dự án

Điện thoại: 0983 931 655

Email:hung.tcbqlda@gmail.com


 

 
 |  Đầu trang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu