Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Skip portletPortlet Menu
 
tiềm năng thanh chương
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG TIN CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Thanh Chương
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Địa danh tổng, xã, huyện Thanh Chương
Cơ cấu tổ chức các đơn vị hành chính dưới cấp huyện (gồm tổng, xã, thôn, giáp, nậu) thay đổi khá phức tạp theo các triều đại. Để giúp bạn đọc hiểu được một cách khái lược về địa danh tổng, xã của huyện Thanh Chương từ triều Nguyễn đến nay, xin được cung cấp những tư liệu về tổng, xã, huyện Thanh Chương.
Khảo về tên huyện Thanh Chương

Về danh xưng Thanh Chương có tự bao giờ và có tên là gì? Trả lời câu hỏi này, khi chưa thấy một chứng chỉ, cần đặt Thanh Chương trong tỉnh Nghệ An và dẫn giải theo sử liệu.

<<   <  1  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu