Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Skip portletPortlet Menu
 
tiềm năng thanh chương
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG TIN CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Thanh Chương
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thanh Chương: tổ chức 3 khu cách ly tập trung (26/03/2020 10:33 AM)

UBND huyện Thanh Chương vừa tổ chức hội nghị cấp bách nhằm triển khai kế tiếp nhận cách ly tập trung người nước ngoài nhập cảnh, công dân Việt Nam từ các vùng dịch về trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh Hội nghị

 

Theo kế hoạch,  huyện Thanh Chương  sẽ bố trí 3 khu vực cách ly đó là khu vực 1 ở trụ sở UBND xã Thanh Tường,  khu vực 2  ở trụ sở chi cục thuế cũ và khu vực dự bị là trung tâm giáo dục thường xuyên cũ. Theo thống kê, trên địa bàn huyện Thanh chương có gần 900 công dân đi lao động, làm việc  ở nước ngoài, đến nay đã có 300 công dân về nước. Để công tác tiếp nhận và cách ly tập trung đạt hiệu quả cao, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương đã yêu cầu các cấp các ngành,  các địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền,  chú trọng và đổi mới nội dung tuyên truyền theo từng giai đoạn phù  hợp. Cập nhật kip thời các văn bản mới. Nâng cao tinh thần,  trách nhiệm của các thành viên trong BCĐ từ huyện đến xã,  điều chỉnh lại kịch bản cụ thể từ giai đoạn tiếp nhận,  vận chuyển và cách ly. Các xã thi trấn cần quan tâm và bố trí kinh phí thích đáng cho công tác phòng chống dịch covit 19. 

             Hữu Thịnh- Trung tâm VHTT-TT Thanh Chương

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu