Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Skip portletPortlet Menu
 
tiềm năng thanh chương
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG TIN CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Thanh Chương
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 40 (19/08/2019 03:48 PM)

Vừa qua, UBND Tỉnh và Ngân hàng CSXH tỉnh Nghệ An đã tổ chức sơ kết chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/1/2014 của Ban bí thư Trung Ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

Tại đầu cầu huyện Thanh Chương đồng chí Nguyễn Hữu Hiền Phó chủ tịch UBND huyện trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Thanh Chương chủ trì. đồng chí Nguyễn Hữu Hiền đã có phát biểu tham luận về việc triển khai thực hiện chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/1/2014 của Ban bí thư Trung Ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn toàn huyện và kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện cho thấy đây là một chủ trương lớn của Chính phủ đã giúp cho nhân dân trên địa bàn toàn huyện trong đó có các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vươn lên phát triển kinh tế và đã có nhiều gia đình thoát nghèo, sinh viên các trường đại học cao đẳng có cơ hội học tập tốt nhờ nguồn vốn của NHCSXH. Đến nay tổng dư nợ của NHCSXH huyện quản lý đạt 623 tỷ đồng với trên 18 nghìn hộ vay cùng thực hiện tại 18 chương trình cho vay đang triển khai trên địa bàn.

Tại Hội nghị huyện Thanh Chương đồng chí Nguyễn Hữu Hiền đã đại diện tặng giấy khen cho một số tập thể và cá nhân đã có thành tích cao trong việc tổ chức triển khai thực hiện tốt chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/1/2014 của Ban bí thư Trung Ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         Đặng Thảo NHCS

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu