Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Skip portletPortlet Menu
 
tiềm năng thanh chương
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG TIN CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Thanh Chương
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Kế hoạch tuyển dụng giáo viên cấp Tiểu học và giáo viên cấp Mầm non năm 2020
Thông báo số điện thoại hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trong dịch Covid-19
Thông báo công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Thanh Chương (bổ sung)
Thông báo về việc giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa và Thể thao trong thời gian thực hiện phòng, chống Covid-19
Cung cấp thông tin triển khai hệ thống họp trực tuyến cho các cơ quan nhà nước của tỉnh
Ứng dụng CNTT trong công tác phòng,chống Covid- 19
Thông báo tham gia cuộc thi trắc nghiệm "tìm hiểu 90 năm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng"
Thông báo phổ biến, quán triệt Nghị Quyết 55-NQ/TW của Bộ Chính trị
Thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản năm 2020 (Đợt 1)
Kế hoạch tuyên tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước huyện Thanh Chương năm 2020
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu