Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Skip portletPortlet Menu
 
tiềm năng thanh chương
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG TIN CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Thanh Chương
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Cơ cấu tổ chức Huyện ủy Thanh chương (20/08/2012 09:10 AM)

I. Thường trực Huyện ủy Thanh Chương.


TT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

E. mail

Cơ quan

Di động

1

Lê Quang Đạt

Bí thư Huyện ủy

   0383.505.555

0913.274.955

datlq.hutc@gmail.com

2

Đặng Anh Dũng

Phó Bí thư Huyện ủy

0383.505.789

0983.274.952

danghaohoatc@gmail.com

 

3

Nguyễn Hữu Vinh

PBT Huyện ủy – CTUBND huyện

0383.823.208

0913.054.917

vinhhn@thanhchuong.nghean.gov.vn

 

2. Thường vụ Huyện ủy Thanh Chương.

 

TT

Họ và Tên

Chức vụ

SĐT

E. mail

Cơ quan

Di động

1

Lê Quang Đạt

Bí thư Huyện ủy

    0383.505.555

 

0913.274.955

datlq.hutc@gmail.com

2

Đặng Anh Dũng

Phó Bí thư Huyện ủy

0383.505.789

0983.274.952

danghaohoatc@gmail.com

 

3

Nguyễn Hữu Vinh

PBT Huyện ủy – CTUBND huyện

0383.823.208

0913.054.917

vinhhn@thanhchuong.nghean.gov.vn

4

Trần Đình Loan

Trưởng Ban tổ chức HU

0383.823.494

0912.350.616

loantd.hutc@gmail.com

5

Trần Thị Hà

Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy.

 

0982.270.759

hathien177@gmail.com

6

Nguyễn Đình Oánh

Trưởng Ban Dân vận HU

0383.823.495

0989.791.864

oanhnd.hutc@gmail.com

7

Lê Minh Sơn

CN UB kiểm tra HU

0383.823.493

0987.485.467

0982.277.758

sonlm.hutc@gmail.com

 

8

Võ Văn Tiến

PCT UBND huyện

0383.823.207

0913.054.230

0388.959.789

tienvv@thanhchuong.nghean.gov.vn

 

9

Nguyễn Tư Bình

CHT Quân sự huyện

0383.823.590

0988.576.741

binhnt.hutc@gmail.com

10

Đặng Thanh Tùng

Trưởng Công an huyện

0383.931.917

0913.275.083

tungdt.hutc@gmail.com

11

Nguyễn Văn Quế

PCTUBND huyện

0383.932.480

0913.054.232

0388.970.168

quevn@thanhchuong.nghean.gov.vn

 

12

Nguyễn Hữu Hiền

Trưởng phòng Nội vụ

 

0914.778.595

huuhiennv@gmail.com

 


 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu