Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Skip portletPortlet Menu
 
tiềm năng thanh chương
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG TIN CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Thanh Chương
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thông báo dự thảo các tuyến đường mang tên danh nhân trên địa bàn thị trấn Thanh Chương (09/10/2020 04:01 PM)

  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH NGHỆ AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

 Dự thảo                                                                                                  Nghệ An, ngày      tháng    năm 2020

DANH MỤC I

Các tuyến đường mang tên danh nhân trên địa bàn thị trấn Thanh Chương

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số ...../2020/NQ-HĐND ngày ..../..../2020 của HĐND tỉnh)

 

 

TT (1)

TT trên bản đồ (2)

Dự kiến tên đường

(3)

Phường, xã

(4)

Hiện trạng

(5)

Điểm

đầu

(6)

Điểm

cuối

(7)

Chiều

dài

(m)

(8)

Chiều rộng

hiện trạng (m)

(9)

Chiều rộng quy hoạch

(m)

(10)

Loại hình

(11)      

1

1

 Nguyễn Sinh Cung

Thị trấn Thanh Chương

Nhựa

Cổng chợ Đón

Nút giao tuyến 2 đường đi nhà máy sắn

900

24

 

Lãnh tụ

2

3

Võ Thúc Đồng

Thị trấn Thanh Chương

Nhựa

Nhà Hiệp Mai QL46

Cầu Yên Thượng

3000

12

 

Danh nhân thời hiện đại ( Nhà chính trị)

3

4

Tôn Gia Tinh

Thị trấn Thanh Chương

Nhựa

Cổng UBND Huyện

Trung tâm chính trị

1080

18

 

Danh nhân thời hiện đại

4

5

Nguyễn Cảnh Chân

Thị trấn Thanh Chương

Nhựa

Cổng UBND Huyện

Trung tâm chính trị

1080

18

 

Danh nhân thời Hầu Trần

5

6

Tôn Thị Quế

Thị trấn Thanh Chương

Nhựa

Ngã 3 Công An Huyện

Đê Đồng Văn

500

10

 

 

Tiền bối cách mạng

6

7

Đặng Thai Mai

Thị trấn Thanh Chương

Nhựa

Hồ xây

Cầu cứng Dùng

610

12

 

Danh nhân thời hiện đại (Nhà khoa học)

7

8

Đặng Thúc Hứa

Thị trấn Thanh Chương

Nhựa và bê tông

Nhà ông Tố khối 1A

Bến vật liệu cũ khối 4A

650

7,5

 

Danh nhân  thời cận đại

8

9

Trần Tấn

Thị trấn Thanh Chương

Nhựa

Bến vật liệu cũ khối 4A

650

7,5

 

Danh nhân  thời cận đại

Danh nhân thời Nguyễn

9

10

Nguyễn Hữu Điển

Thị trấn Thanh Chương

Bê tông

Nhà anh Trường Hoa

Đi xã Đồng Văn

370

5,5

 

Danh nhân triều Nguyễn

10

11

Nguyễn Đệ

Thị trấn Thanh Chương

Bê tông

Nhà ông Thắng Hiên

Cây xăng Thương mại

1300

6

 

Danh nhân thời hiện đại

(Anh hùng LLVT)

11

12

Nguyễn Sỹ Sách

Thị trấn Thanh Chương

Nhựa và bê tông

Ốt Trung Vân

Nhà văn hóa khối 1A

700

7

 

Danh nhân cách mạng

(Lãnh đạo cách mạng tiền bối)

12

13

Nguyễn Tài Cẩn

Thị trấn Thanh Chương

Nhựa

Nhà Hồng Tuấn khối 2A

Nhà bà Mượi khối 2A

827

6

11

Danh nhân thời hiện đại (Nhà khoa học)

13

14

Phan Nhân Tường

Thị trấn Thanh Chương

Bê tông

Nhà ông Thanh Thìn

Nhà ông Doãn Quý

550

6,5

 

Danh nhân triều Lê

14

15

Nguyễn Đình Cổn

Thị trấn Thanh Chương

Bê tông

Cửa hàng Hùng Dũng

Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất

550

8

 

Danh nhân triều Lê

15

16

Nguyễn Tiến Tài

Thị trấn Thanh Chương

Nhựa

UBND Huyện Thanh Chương

Nhà văn hóa khối 1A

750

9

 

Danh nhân triều Lê

16

17

Phạm Kinh Vĩ

Thị trấn Thanh Chương

Nhựa

Trung tâm chính trị

Đập Rành Rành

1156

6

 

Danh  nhân  triều Lê

17

18

Võ Quý Huân

Thị trấn Thanh Chương

Bê tông

Nhà ông Long khối 6A

Nhà ông Sáng khối 1A

550

5,5

 

Danh nhân thời hiện đại (Nhà khoa học)

18

19

Tôn Quang Phiệt

Thị trấn Thanh Chương

Nhựa và bê tông

Ông Sơn khối 6A

Chi cục thuế Thanh Chương

530

5,5

 

Danh nhân thời Cận đại

 

19

20

Đỗ Bá Công Đạo

Thị trấn Thanh Chương

Bê tông

Nhà ông Hợp khối 6A

Đập Rành Rành

500

6

 

 Danh nhân triều Lê

20

22

Hoàng Đình Cầu

Thị trấn Thanh Chương

Bê tông

Ao bệnh viện Huyện

Nhà Sơn Hà khối 6A

900

6

 

Danh nhân cận, hiện đại

21

23

Phan sỹ Thục

Thị trấn Thanh Chương

Bê tông

Nhà văn hóa khối 6A

Nhà anh Huy khối 6A

800

6

 

Danh nhân triều Nguyễn

22

24

Nguyễn Cảnh Hoan

Thị trấn Thanh Chương

Nhựa và bê tông

Nhà bà Vị khối 5A

Đập đất đỏ

1472

6

 

Danh nhân triều Lê

23

25

Nguyễn Phùng Thời

Thị trấn Thanh Chương

Bê tông

Ngã 3 bà Hội khối 5A

Sân bóng Yên Mỹ khối 7A

1500

6

 

Danh nhân triều Lê

24

26

Đinh Nhật Thận

Thị trấn Thanh Chương

Bê tông

Trường mầm non cơ sở 2

Nhà bà Tích khối 7A

1200

6,5

 

Danh nhân triều Nguyễn

25

27

Phan Đà

Thị trấn Thanh Chương

Bê tông

Nhà máy sắn

Khối 5A

1808

7

 

Danh nhân thời Lê

26

28

Đinh Bộ Cương

Thị trấn Thanh Chương

Bê tông

Xưởng cưa ông Long khối 5A

Xóm Họ khối 5A

1029

6

 

Danh nhân thời Lê

27

29

Đặng Nguyên Cẩn

Thị trấn Thanh Chương

Bê tông

Cổng chợ Đón

Ông Thân khối 5A

400

5,5

 

Danh nhân thời Cận đại

 

28

30

Trần Hưng Học

Thị trấn Thanh Chương

Bê tông

Nhà ông Hội khối 7A

Nhà máy gạch

800

6

 

Danh nhân triều Lê

29

31

Trần Hưng Nhượng

Thị trấn Thanh Chương

Nhựa

Đầu cầu Yên Thượng

Xã Thanh Ngọc

963

7

 

Danh nhân  triều Lê

 

Tổng số tuyến đường mang tên danh nhân: 29 đường                    

                                                                                                                               

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

 

 

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu