Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Skip portletPortlet Menu
 
tiềm năng thanh chương
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG TIN CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Thanh Chương
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thanh Liên: Dấu ấn một nhiệm kỳ (26/03/2020 10:38 AM)

Trong nhiệm kỳ qua  Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thanh Liên đã phát huy nội lực, tranh thủ tốt về ngoại lực, bằng những giải pháp quyết liệt, mang tính đột phá để thu được nhiều kết quả quan trọng, tạo bước chuyển tích cực về mọi mặt. Đây sẽ là tiền đề để đảng bộ và nhân dân xã Thanh Liên tiếp tục vươn xa hơn nữa trong nhiệm kỳ 2020-2025

Thanh Liên là xã nằm ở vùng Cát Ngạn lưng tựa dãy Trường sơn với đỉnh núi tháp bút nổi tiếng, mặt hướng ra Sông Giăng thơ mộng, có đồng cao điền nổi tiếng gắn với quá trình khai sơn phá thạch của hàng ngàn thế hệ tiền nhân.

Nhiệm kỳ qua thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ xã khóa 32  trong điều kiện có nhiều khó khăn và thuận lợi đan xen... nhưng được sự quan tâm, giúp đỡ của Huyện ủy-UBND huyện, đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thanh Liên  đã tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất, thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết đại hội đảng bộ xã khóa  32 đề ra.

Có thể thấy rõ nhất 5 năm qua kinh tế địa phương tiếp tục phát triển với tốc độ khá. Tốc độ tăng trưởng Kinh tế bình quân 5 năm là 9,33% /năm; Cơ cấu tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; Tăng dần tỷ trọng công nghiệp xây dựng và thương mại dịch vụ; Giảm dần tỷ trọng nông nghiệp.Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 23,6 triệu đồng năm 2016 lên 36 triệu đồng năm 2019, ước thực hiện năm 2020 đạt 38,52 triệu đồng/người/năm. Tỷ trọng dịch vụ từ 23,6% năm 2016 lên 28,4 % năm 2019 dự ước năm 2020 đạt 28,7%; Công nghiệp, xây dựng 26,68 % năm 2016 lên 30,1% năm 2019 dự ước năm 2020 đạt 30,3%; Giảm dần tỷ trọng nông, lâm nghiệp từ 45% năm 2016 xuống còn 41,5% năm 2019, dự ước năm 2020 còn 41%..Thu ngân sách hàng năm tăng khá, đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Năm 2015 đạt 500 triệu đồng, năm 2020 ước đạt 1, 394 tỷ đồng, tổng GDP tăng 574 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ. Phong trào xây dựng NTM tiếp tục được nhân dân hưởng ứng nhiệt tình và phấn khởi.

Nét nổi bật trong phát triển kinh tế Nông nghiệp của địa phương trong 5 năm qua đó là luôn luôn dẫu đầu toàn huyện về chỉ đạo, phát triển kinh tế theo hướng nâng cao giá trị, năng suất, chất lượng sản phẩm. Đẩy mạnh việc áp dụng KHKT vào sản xuất chăn nuôi nhất là nhất là đưa cơ giới hóa khá đồng bộ từ máy làm đất, làm mạ, máy cấy đến thu hoạch.  Đến nay Thanh Liên có trên 40 máy cày đa chức năng công suất lớn, có 1 cơ sở làm mạ khay, 2 máy cấy góp phần nâng cao hiệu quả lao động rất lớn. Bước đầu hình thành được các vùng sản xuất cây ăn quả chuyên canh như: cây Bưởi Diễn 26,81 ha; Ổi 2,7 ha; xây dựng các mô hình trồng bí xanh, dưa leo trên đất 2 lúa cho thu nhập cao. 

Lãnh đạo huyện thăm vườn bưởi diễn của gia đình anh  Hồ Sỹ phượng  trên đất Thanh Liên.

 Một điểm nhấn nữa trong nhiệm kỳ vừa qua đã góp phần tạo nên diện mạo mới của địa phương là văn hóa xã hội. Phong trào thi đua xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, cơ quan đơn vị, dòng họ văn hóa được đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng mạnh mẽ. Chất lượng hoạt động của giáo dục, Văn hóa - Thể thao được nâng lên; cơ sở vật chất tiếp tục được quan tâm đầu tư; Phong trào văn nghệ quần chúng phong phú, sôi nổi; Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 90,08%, GĐ thể thao: 33%; người tập luyện TDTT thường xuyên: 39 %; 13 xóm; Cơ quan xã và 3 trường trạm Y tế, một dòng họ đạt chuẩn đơn vị văn hóa; xã đạt chuẩn về thiết chế Văn hóa - Thông tin - Thể thao đồng bộ. Công tác giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo, tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 là 4,44%, dự ước năm 2020 còn 1,46%. Phong trào đền ơn đáp nghĩa được xã hội hóa sâu rộng và thu được hiệu quả hết sức thiết thực.Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân được đẩy mạnh. Tỷ lệ người tham gia BHYT đạt trên 87%. An sinh xã hội được quan tâm. Đặc biệt năm 2019 địa phương đã huy động được được trên 1 tỷ đồng để khôi phục xây dựng lại Đền thờ Đinh Bộ Cương, Đền Quan Lang....Đã để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng mọi người.. Ông Phan Bá Ngọc- Bí thư đảng ủy-Chủ tịch UBND xã Thanh Liên nói:   Nhiệm kỳ qua kinh tế của địa phương tiếp tục phát triển, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, đời sống của người dân không ngừng được nâng cao.Bình quân thu nhập đầu người từ 23 triệu đồng năm 2016 đế năm 2020 tăng lên 38 triệu đồng năm 2020. Hiện tại, UBND xã đang làm kế hoạch chuyển đổi một số diện tích đất nông nghiệp sản xuất không có hiệu quả để chuyển đổi sang trồng các loại cây trồng khác theo hướng chuyên canh. Đồng thời phấn đấu sớm đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu.

Những thành tựu trên của các mặt đời sống kinh tế xã hội đã khẳng định được vai trò lãnh đạo toàn diện của đảng bộ xã. Đặc biệt là việc triển khai thực hiện tích  cực Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng và chỉnh đốn đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo cho các chi bộ, đảng bộ đoàn kết vững mạnh hơn, góp phần đẩy lùi tình trạng suy thoái về về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sông của một bộ phận cán bộ, đảng viên, tạo sự chuyển biến trong giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đa số cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ nhất là cán bộ lãnh đạo.  Nét đáng nói ở Thanh Liên là sự tiên phong, gương mẫu và đi đầu của cán bộ lãnh đạo xã. Nhờ phát huy được yếu tố này mà Thanh Liên trở thành đơn vị luôn luôn dẫu đầu toàn huyện về các phong trào. Ông Trình Văn Nhã-Phó bí thư huyện ủy Thanh Chương khẳng định: ‘‘Có thể nói nhiệm kỳ qua Thanh Liên đã nỗ lực và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên mọi lĩnh vực, nhất là phát huy được tính tiên phong của người đứng đầu. Đây cũng là bài học cho các địa phương khác học tập và nhân rộng. Thời gian tới Đảng ủy-UBND xã Thanh Liên cần phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời tận dụng các thời cơ, lợi thế và xác định: phát triển nông nghiệp là hướng đi chủ lực của địa phương để xây dựng lộ trình,kế hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả’’.

Từ những kết quả trong việc lãnh  đạo và tổ chức thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua và những bước phát triển vững chắc, nổi nét hôm nay Đảng bộ xã Thanh Liên đã được Ban thường vụ Huyện ủy chọn là đơn vị Đại hội điểm nhiệm  kỳ mới. Trong những ngày này, đảng bộ và nhân dân xã Thanh Liên đang ra sức thi đua lao động sản xuất, gấp rút hoàn thành các công trình chào mừng đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 trong không khí vui mừng và phấn khởi. Hi vọng rằng bằng những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua sẽ là tiền đề quan trọng  để địa phương thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng nhiệm kỳ tới đề ra. Phấn đấu đưa Thanh Liên sớm trở thành xã NTM kiểu mẫu và giữ vững danh hiệu xã luôn dẫn đầu các phong trào của huyện.

 

 

                           Lan Anh-Trung tâm VHTT-TT

 

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu