Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Skip portletPortlet Menu
 
tiềm năng thanh chương
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG TIN CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Thanh Chương
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Triển khai Chỉ thị số 10 và triển khai đề án sản xuất vụ Đông năm 2019 (26/08/2019 02:23 PM)

UBND huyện đã tổ chức Hội nghị quán triệt chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc và triển khai đề án sản xuất vụ Đông năm 2019. Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Quế - Chủ tịch UBND huyện.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong thời gian qua, thực trạng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bên cạnh những mặt tích cực thì vẫn có những biểu hiện nhũng nhiễu gây phiền hà cho nhân dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc gây bức xúc làm xói mòn lòng tin của người dân, doanh nghiệp gây cản trở sự phát triển của kinh tế xã hội. Nguyên nhân chủ yếu để xảy ra thực trạng trên một phần là do trách nhiệm người đứng đầu chưa được đề cao, thực hiện chưa tốt chức trách nhiệm vụ của mình; tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ CCVC nhiều nơi vẫn còn kém; thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực vẫn còn rườm rà, thiếu công khai, minh bạch; việc tiếp nhận phản ánh, góp ý, phê bình, tố cáo của người dân vẫn còn hạn chế; một số doanh nghiệp và người dân nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật chưa cao… Để chấn chỉnh khắc phục tình trạng trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương thực hiện ngay 4 giải pháp sau: Cần tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; Thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của tổ chức cơ quan đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, phát huy vai trò trách nhiệm của xã hội trong phòng chống tham nhũng; Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm. Sau khi quán triệt Chỉ thị số 10, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các địa phương cơ quan, đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch phoeer biến quán triệt, triển khai, chương trình hành động để thực hiện, đồng thời tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị một cách nghiêm túc, đồng chí cũng yêu cầu các địa phương quan tâm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo một cách dứt điểm, tránh đùn đẩy lên huyện giải quyết, cần hướng dẫn người dân đầy đủ, rõ ràng, công khai, không dây dưa trong các thủ tục hành chính, tập trung làm tốt công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất cho người dân…

 

Triển khai đề án sản xuất vụ đông năm 2019, trong diều kiện thời tiết diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, dịch tả lợn châu phi xảy ra, sâu bệnh xuất hiện trên các loại cây trồng… nhưng huyện sẽ quyết tâm chỉ đạo vụ Đông phát triển toàn diện cả về diện tích lẫn năng suất và giá trị thu nhập sản phẩm hàng hóa. Với chỉ tiêu cụ thể cây hàng năm đạt diện tích trên 5000 ha; cây công nghiệp, cây ăn quả đạt diện tích trên 200 ha, diện tích nuôi cá vụ 3 đạt 500 ha…

 


Đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận về nội dung triển khai Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ và định hướng một số việc cần thực hiện cho vụ Đông 2019

Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng ngành liên quan cùng địa phương chỉ đạo nhân dân thu hoạch nhanh gọn vụ Hè Thu 2019, chuẩn bị đất, giống, phân bón để sản xuất cây màu vụ Đông, ưu tiên sản xuất theo hướng hàng hóa để tăng giá trị hàng hóa trên đơn vị diện tích; tăng cường công tác quản lý nhà nước về, giống, phân bón trên địa bàn; tập trung cao cho công tác trồng rừng, cây chè, cam và bưởi diễn; Tăng cường công tác chăm sóc, phòng trừ các loại dịch bệnh đặc biệt là dịch tả lơn Châu Phi, sâu keo mùa thu trên cây Ngô…; Tăng cường công tác quản lý rừng, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn với phương châm 4 tại chỗ; phát động toàn dân a quân làm kênh mương, thủy lợi…; các xã đăng ký về đích trong năm cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ minh chứng để tiến hành mời ban chỉ đạo tỉnh về thẩm tra vào thời gian tới…

 

Thành Trung
 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu