Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Skip portletPortlet Menu
 
tiềm năng thanh chương
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG TIN CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Thanh Chương
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tập huấn Luật đất đai năm 2013 (30/10/2019 08:21 AM)

Ngày 29/10, UBND huyện đã phối hợp với Sở Tài nguyên – Môi trường tổ chức Hội nghị phổ biến luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho 200 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên, viên chức phòng Tài nguyên – Môi trường, văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất huyện, Chủ tịch UBND, công chức địa chính, công chức tư pháp hộ tịch 40 xã, thị trấn.

200 đại biểu tham dự đầy đủ

 

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu đã được Báo cáo viên pháp luật Sở tài nguyên – Môi trường trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật đất đai năm 2013, hệ thống các văn bản qui phạm pháp luật cụ thể hóa thực hiện luật này bao gồm: các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của các Bộ ngành và các Quyết định qui phạm pháp luật của UBND tỉnh. Trong đó báo cáo viên của Sở Tài nguyên và Môi trường đặc biệt nhấn mạnh và hướng dẫn cụ thể nội dung các văn bản qui phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến các thủ tục hành chính về đất đai đang có hiệu lực thi hành, được áp dụng để thực hiện ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các địa phương. Cũng tại đây, các đại biểu đã trao đổi một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác địa chính và đã được cán bộ Sở giải trình một cách


Báo cáo viên pháp luật Sở tài nguyên – Môi trường trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật đất đai năm 2013

Thông qua lớp tập huấn, nhằm giúp cho cán bộ công chức đang công tác tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện, UBND cấp xã sẽ áp dụng tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ của mình; góp phần quan trọng vào việc phổ biến sâu, rộng đưa Luật đất đai 2013 và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành luật này đi vào thực tế cuộc sống, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho mọi người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch và thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai với cơ quan Nhà nước ở các địa phương.

 

Thành Trung

Đài Thanh Chương

 

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>  
 
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu