Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Skip portletPortlet Menu
 
tiềm năng thanh chương
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG TIN CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Thanh Chương
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Nông dân Thanh Hòa làm theo lời Bác (28/04/2020 10:10 AM)

Thực hiện chỉ thị 05 CT/TW học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh, Nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Thanh Chương đã xây dựng kế hoạch triển khai học tập sâu rộng đến cán bộ, hội viên, kết quả đạt được khá toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội , quốc phòng- an ninh góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện.

Xác định rõ chủ đề trọng điểm năm 2019 “ xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phong trào được triển khai sâu rộng và đồng bộ trên địa bàn toàn huyện làm cho nhận thức của cán bộ, hội viên và quần chúng nhân dân được nâng lên rõ nét, đã có nhiều tổ chức và cá nhân thực sự là những bông hoa tiêu biểu dâng lên người kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Hội Nông dân xã Thanh Hòa là xã tiêu biểu của Huyện có những việc làm tốt, nhiều tấm gương sáng làm theo lời Bác. Là xã có số hội viên theo Công giáo đông , có 8 Chi hội, với 605 hội viên, trong đó 47 hội viên là giáo dân, 78 hội viên là Đảng viên. Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành, 3 nữ trong Ban Thường vụ đã đoàn kết, thống nhất cao theo tinh thần dân chủ, lấy việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác làm kim chỉ nam cho mọi hành động, thể hiện tính khoa học và đạt kết quả cao trong công việc.

Xuất phát từ nhận thức tư tưởng đóng vai trò hết sức quan trọng tập thể lãnh đạo Hội Nông dân xã Thanh Hòa đã tuyên truyền bằng nhiều hình thức các chủ trương, đường lối của Đảng để cán bộ, hội viên đều nâng cao nhận thức, thực hiện phương châm nói dân hiểu, làm dân thông bằng những mô hình cụ thể, thiết thực.

Thực hiện kế  hoạch số 14 – KH/HNDH ngày 10/10/2016 của Hội Nông dân huyện về việc "Hội Nông dân tham gia phát triển cây trồng hàng hóa và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Nghị Quyết của Đảng ủy về phát triển các mô hình trồng cây ăn quả theo hướng hàng hóa  Hội đã tập trung chỉ đạo xây dựng trồng mới được 15 ha cam, 10 ha bưởi da xanh, với chỉ tiêu huyện Hội giao. Để thực hiện tốt Hội đã phát động phong trào gửi tiết kiệm đầu xuân trong tổ chức hội, xây dựng nguồn vốn tại chổ hỗ trợ, khuyến khích các mô hình phát triển, với kết quả hội viên trong toàn xã đã gửi tiết kiệm được là 50.000.000 đồng đầu tư cho mô hình anh Lê Thanh Ngọc ở chi hội Hòa Tiến trồng Cam với diện tích 2 ha.

Lãnh đạo huyện thăm vườn ổi tại xã Thanh Hòa

Bên cạnh đó Hội đã chủ động xây dựng kế hoạch thành lập Tổ Hội nghề nghiệp trồng cây ăn quả với 17 thành viên, nhằm hỗ trợ cho nhau trong việc chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật chăm sóc cây trồng ăn quả, tạo đà phát triển kinh tế mũi nhọn của địa phương.

Thực hiện Kết luận 61 – KL/TW, và Quyết định 673 –QĐ/ TTg về hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, Hội đã gây dựng được 23 triệu đồng QHTND bước đầu đầu tư cho 06 hộ hội viên phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho gia đình. Đồng thời quản lý tốt dự án chăn nuôi Bò sinh sản cho 10 hộ vay với số tiền là 450 triệu đồng và mô hình trồng thâm canh ổi theoVietGap với tổng đươc đầu tư 77 triệu đồng

Không những thế HND Thanh Hòa là một trong 5 đơn vị đi đầu về  phong trào xây dựng “ Vườn mẫu nông dân”  năm 2019 của toàn Huyện. Để đạt được kết quả đó  BTV đã chủ động tham mưu với Đảng ủy và phối hợp với UBND xã xây dựng kế hoạch thực hiện 8/8 chi hội. Đến nay đã xây dựng được 6 vườn trên toàn xã. Là xã được nhiều đơn vị bạn trong và ngoài huyện đến tham quan học hỏi kinh nghiệm.

Nhờ vậy phong trào SXKDG của Hội được hội viên nông dân nhiệt tình hưởng ứng. Trong năm đã có 370 hộ đăng ký hộ nông dân SXKDG đạt 100 % chỉ tiêu giao. Kết quả đã có 185 hội viên đạt hộ nông dân SXKDG cấp cơ sở; có 06 hội viên đạt hộ nông dân SXKDG cấp huyện; có 03 hội viên đạt hộ nông dân SXKDG cấp tỉnh;có 01 hội viên đạt hộ nông dân SXKDG cấp TW đạt 50% so với hộ đăng ký các cấp, đặc biệt Hội đã suy tôn 02 gương nông dân Việt Nam xuất sắc tiêu biểu trong năm 2019 (Hộ anh Lê Thanh Ngọc – CH Yên Hòa; Hộ anh Nguyễn Ngọc Hiền – CH Đồng Hòa)

Để đạt được kết quả đó Hội đã phối hợp với Ban khuyến nông xã tổ chức 04 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 280 lượt HV về kỹ thuật trồng lúa nước; kỹ thuật trồng chăm sóc cây ăn quả;  … với 30 hội viên tham gia. Quản lý tốt nguồn vốn vay ngân hàng CSXH 1,2 tỷ đồng.

Công tác xóa đói giảm nghèo luôn được Hội quan tâm nên ngay từ đầu năm Hội đã nhận giúp đỡ 1 hộ nghèo bằng các việc làm cụ thể như hỗ trợ con giống, ngày công, hỗ trợ cho vay vốn với lãi suất ưu đãi. Bên cạnh đó Hội còn phát động hội viên tham gia tiết kiệm theo gương Bác, kết quả toàn xã đã tiết kiệm được 2.800.000 đồng để giúp đỡ các hộ viên nghèo, tạo ra  không khí gần gũi giũa cán bộ với hội viên, hội viên tin tưởng ủng hộ những việc làm của tổ chức Hội.

 Với tinh thần nông dân là chủ thể trong việc triển khai chủ trương đảm bảo vệ sinh môi trường: Vận động hội viên xây dựng hố rác tại gia đạt 95%, hình thành 01 tổ bảo vệ môi trường ở chi hội Hòa Trung; Tổ chức đảm nhận, duy tu đoạn 02 đường đường hoa vừa thông thoáng vừa xanh sạch đẹp dài 4,5km.

Việc củng cố xây dựng tổ chức Hội được Ban Thường vụ hết sức quan tâm chấp hành nghiêm túc chế độ bồi dưỡng tập huấn do tỉnh và huyện tổ chức. Hội xã còn chủ động tập huấn nâng cao kiến thức nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Chi Hội trưởng, Chi Hội phó cấp xã. Hội luôn quan tâm đến nề nếp sinh hoạt của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và của Chi Hội với nội dung sinh hoạt cụ thể rõ ràng sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhiệm vụ công tác Hội theo đúng quy định của điều lệ Hội nên hiệu quả công tác Hội đạt ở mức cao nhiều năm liền tổ chức Hội được cấp trên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên thiết nghĩ nếu tổ chức Hội nào cũng triển khai thực hiện có hiệu quả như tổ chức Hội Nông dân xã Thanh Hòa thì tổ chức Hội Nông dân luôn là chỗ dựa đáng tin cậy của Đảng, trụ cột của Nhà nước là cầu nối quan trọng đưa mọi chủ trương của Đảng, Pháp luật nhà nước đến mọi người dân, Vì vậy một trong những yếu tố quan trong để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh là thực hiện và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh là việc cần làm thường xuyên, nhất là xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.                                              

                                                            Nguyễn Phương Phú - PCT HNDTC

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>  
 
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu