Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Skip portletPortlet Menu
 
tiềm năng thanh chương
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG TIN CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Thanh Chương
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Giao ban giữa thường trực HĐND huyện với thường trực HĐND các xã, thị trấn. (06/07/2020 04:34 PM)

Ngày 2/7, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức hội nghị giao ban giữa thường trực HĐND huyện với thường trực HĐND các xã, thị trấn. Đồng chí Lê Thị Hồng Thiết - P. Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Toàn Cảnh Hội nghị

6 tháng đầu năm 2020 trong bối cảnh có nhiều khó khăn như đại dịch Covid 19 ảnh hưởng toàn diện, sâu sắc; thời tiết hạn hán, nắng nóng, lốc xoáy, dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn Châu Phi, từ huyện đến xã đã tập trung chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp cơ sở và chuẩn bị Đại hội Đảng huyện; tập trung kiện toàn lại bộ máy HĐND-UBND các xã, thị trấn sau đại hội Đảng cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; HĐND huyện đã phối hợp tổ chức TXCT của Đại biểu HĐND tỉnh tại 4 điểm Thanh Lâm, Thanh Nho, Đại Đồng, Thanh Lương của 4 cụm. Đến nay các đại biểu HĐND huyện hầu hết đã TXCT trước kỳ họp xong, đại biểu Quốc hội TXCT sau kỳ họp thứ 8 với cử tri cụm Đại đồngtại xã Đồng Văn; giám sát thường xuyên việc thực hiện nghị quyết HĐND huyện về phát triển KTXH năm 2020, các ý kiến, kiến nghị của cử tri; duy trì hoạt động tiếp dân, xử lý đơn thư đầy đủ, nghiêm túc; các ban của HĐND huyện đã tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 12, tổ chức các cuộc giám sát theo kế hoạch; HĐND xã, thị trấn trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện tốt công tácchuẩn bị và tổ chức kỳ họp bất thường kiện toàn bộ máy, miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh thuộc thẩm quyền HĐND xã, thị trấn; các xã thị trấn đã thực hiện các nội dung công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thường kỳ giữa năm đảm bảo theo quy định của luật tổ chức chính quyền địa phương.    

Đồng chí Lê Thị Hồng Thiết – P. Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo.

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí P. Chủ tịch HĐND huyện đã yêu cầu HĐND huyện, HĐND các xã, thị trấn cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm đó là: Tổ chức kỳ họp giữa năm 2020 và kỳ họp bất thường HĐND huyện để kiện toàn bộ máy Chính quyền huyện; tập trung giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Nghị quyết HĐND huyện tại kỳ họp thứ 12 viên nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng cuối năm 2020; đôn đốc UBND huyện, các ngành giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri; phối hợp tổ chức thực hiện tốt hoạt động TXCT; Chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp cuối năm của HĐND theo luật định…

 

Thành Trung

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu