Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Skip portletPortlet Menu
 
tiềm năng thanh chương
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG TIN CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Thanh Chương
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thanh Chương: Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức họp phiên thường kỳ quý III năm 2020. (23/10/2020 10:12 AM)

Vừa qua, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức họp phiên thường kỳ quý III năm 2020 nhằm đánh giá kết quả hoạt động công tác chính sách tín dụng quý III và 9 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiền, Ủy viên BTV huyện ủy,  Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban đại diện, đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND, Ngân hàng CSXH huyện.

 

Quý III và 9 tháng đầu năm, Ban đại diện đã bám sát Nghị quyết để tích cực chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra: bổ sung, kiện toàn bộ máy Ban đại diện kịp thời; duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt và ban hành nghị quyết phiên họp để triển khai thực hiện; phân bổ nguồn vốn và tăng cường chỉ đạo tốt công tác kiểm tra, giám sát trên tất cả các kênh; tích cực tham mưu, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 19-CT/HU của Ban thường vụ Huyện ủy và Kế hoạch số 1713/KH-UBND của UBND huyện về việc triển khai Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng  đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện. Nguồn ngân sách địa phương, trong 9 tháng đã huy động được 500 triệu đồng, hoàn thành 100% kế hoach năm 2020. Đến 30/9/2020 tổng nguồn ngân sách địa phương là 2.125 triệu đồng (Ngân sách huyện 1.529 triệu đồng, ngân sách xã và các tổ chức hội 596 triệu đồng). Huy động vốn trên địa bàn đạt 109.426 triệu đồng (Trong đó, tiền gửi tổ viên 33.759 triệu đồng,Tiền gửi tiết kiệm từ các tổ chức, cá nhân 75.667 triệu đồng).

Ban điều hành NHCSXH huyện đã tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Công tác tín dụng đạt được nhiều kết quả tốt: Tổng nguồn vốn đến ngày 30/9/2020  đạt 657.433 triệu đồng, tăng 11.290 triệu đồng so với đầu năm; doanh số cho vay trong quý đạt 57.575 triệu đồng, lũy kế 9 tháng là 169.407 triệu đồng cho 4.059 lượt khách hàng vay vốn; Doanh số thu hồi nợ trong quý là 57.842 triệu đồng, lũy kế 9 tháng là 169.407 triệu đồng. Tổng dư nợ đạt 653.612 triệu đồng, tăng 22.520 triệu đồng so với đầu năm, tốc độ tăng  trưởng 3,57%, hoàn thành 99,8% kế hoạch giao;  Tổng nợ xấu là 978  triệu đồng, tỷ lệ 0,15%, gồm nợ quá hạn 916  triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,14% tổng dư nợ, giảm so với đầu năm 40  triệu đồng, nợ khoanh 62 triệu đồng, giảm 50 triệu đồng so với đầu năm.

Các  tổ chức nhận ủy thác thực hiện tốt các nội dung nhận ủy thác: Tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ TK&VV, tích cực tuyên truyền vận động công tác huy động tiền gửi tiết kiệm qua Tổ TK&VV, tiền gửi tiết kiệm đạt huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ TK & VV  đạt 33.776 triệu đồng, tăng 2.808  triệu đồng so với đầu năm, đạt 62,4% kế hoạch tăng trưởng năm;  tuyên truyền các nội dung chính sách tín dụng ưu đãi, chỉ đạo bình xét đối tượng vay vốn; giải ngân, thu nợ, thu lãi kịp thời và đạt kết quả cao. Tổng dư nợ ủy thác đến ngày 30/9/2020 653.299 triệu đồng, tăng 22.624 triệu đồng so với đầu năm, tốc độ tăng 3,6 %, chiếm đến 99,95% so với tổng dư nợ NHCSXH đang quản lý; Chất lượng tín dụng đang trong mức an toàn, nợ quá hạn 873,11 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,13% ; mạng lưới tổ TKVV tiếp tục được củng cố ổn định với  441 tổ TK & VV hoạt động trên tất cả các xóm, bản, với 38 điểm giao dịch tại các xã, thị trấn; Xếp loại đơn vị nhận ủy thác quý III: Cả 04 đơn vị xếp loại tốt.

Vốn vay đã giúp các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác xây dựng và sửa chữa được 1.760 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường, giúp 87 hộ nghèo xây dựng sửa chữa nhà ở, 104 lao động tạo và duy trì việc làm, 2.230 hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo có vốn đầu tư sản xuất, chăn nuôi và kinh doanh phát triển kinh tế.... Với kết quả đó, tín dụng chính sách tiếp tục đóng góp quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện.

Kết luận tại hội nghị Trưởng Ban đại diện Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nội dung Chỉ thị 19-CT/HU ngày 09/7/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy và Kế hoạch số 1713/KH-UBND huyện ngày 03/9/2015 của UBND huyện. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát: Các thành viên Ban đại diện tiếp tục sắp xếp thời gian để thực hiện công tác kiểm tra giám sát theo kế hoạch đề ra từ đầu năm và các nhiệm vụ trọng tâm khác giao cho NHCSXH huyện, các tổ chức ủy thác cấp huyện và UBND các xã, thị trấn.

                                                                                           Dương Lê Long

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>  
 
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu