Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Skip portletPortlet Menu
 
tiềm năng thanh chương
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG TIN CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Thanh Chương
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Ngân hàng CSXH huyện triển khai thực hiện chính sách cho vay trả lương ngừng việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (19/11/2020 04:25 PM)

Thực hiện hướng dẫn số 5446/HD-NHCS ngày 20/10/2020 của Tổng giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam về cho vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động, Ngân hàng CSXH huyện Thanh Chương đang triển khai chương trình này nhằm giúp cho chủ sử dụng lao động có tiền để trả tiền lương cho người lao động ảnh hưởng do đại dịch covid 19.

 

Theo đó các đối tượng được hỗ trợ từ chính sách này gồm người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 31/12/2020. Có doanh thu quý I năm 2020 giảm 20% trở lên so với quý IV năm 2020 hoặc doanh thu quý liền kề trước thời điểm xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019.

Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31/12/2019. Mức cho vay tối đa 01 tháng của 01 khách hàng bằng 50% mức lương tối thiểu vùng nhân với số người lao động bị ngừng việc; mỗi khách hàng được vay vốn không quá 03 tháng trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 31/12/2020. Lãi suất cho vay 0%/năm; Lãi suất nợ quá hạn12%/năm.

 Thời hạn cho vay do NHCSXH nơi cho vay và khách hàng thỏa thuận nhưng không quá 12 tháng, kể từ ngày giải ngân món vay đầu tiên. Khách hàng vay vốn không phải thực hiện bảo đảm tiền vay, NHCSXH thực hiện cho vay trực tiếp đến khách hàng. Thủ tục phê duyệt cho vay chậm nhất ngày 05 hàng tháng, khách hàng gửi hồ sơ vay vốn đến NHCSXH nơi cho vay. Trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ vay vốn của khách hàng, NHCSXH phê duyệt cho vay và thông báo kết quả phê duyệt cho vay gửi khách hàng. Việc giải ngân của NHCSXH được thực hiện đến hết ngày 31/01/2021.

Trụ sở Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thanh Chương

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan phổ biến, tuyên truyền rộng rãi nội dung, sửa đổi bổ sung quy định tại Nghị quyết 154/NQ-CP và quyết định số 32/2020/QĐ-TTg đến các cấp, các ngành và người lao động biết để thực hiện và giám sát, tổ chức cho vay, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan nắm bắt thông tin, tiếp cận người sử dụng lao động, xác định đúng đối tượng đủ điều kiện để cho vay, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Ngân hàng CSXH huyện đã phối hợp với các tổ chức ủy hội nhận ủy thác, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về chủ trương chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc cho lao động đến các doanh nghiệp trên địa bàn.

NHCSXH huyện

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu