Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Skip portletPortlet Menu
 
tiềm năng thanh chương
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG TIN CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Thanh Chương
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Ngân hàng chính sách tổ chức Hội nghị tổng kết. (21/01/2021 11:17 AM)

Ngày 15/01/2020, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2020 và triển khai nhiệm vụ quý 1 và năm 2021. Đồng chí Nguyễn Hữu Hiền, Ủy viên BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban đại diện, đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND, Ngân hàng CSXH huyện.

Toàn cảnh hội nghị

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, trong năm 2020, NHCSXH huyện đã chủ động bám sát chỉ đạo của Ngân hàng cấp trên và Nghị quyết của Ban đại diện HĐQT tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ được giao, triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm huy động nguồn lực để tập trung cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác và đã đạt được những kết quả cao, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội.

Đến ngày 31/12/2020, tổng nguồn vốn quản lý đạt 654.868 triệu đồng, tăng 23.443 triệu đồng so với đầu năm, tốc độ tăng trưởng nguồn vốn 3.7%, gồm:  Nguồn vốn trung ương bao gồm cả nguồn huy động tại địa phương được trung ương cấp bù lãi suất 646.901 triệu đồng, tăng 22.645 triệu đồng, tốc độ tăng: 3,63%, chiếm 98,78% tổng nguồn vốn. Trong đó nguồn vốn huy động từ tổ chức, cá nhân là 77.456 triệu đồng, tăng so với đầu năm 9.570 triệu đồng, đạt 113% kế hoạch; tiền gửi tổ TK & VV là 36.158 triệu đồng, tăng so với đầu năm 5.231 triệu đồng, đạt 116% kế hoạch năm. Trong năm đã triển khai sản phẩm tiền gửi tiết kiệm mới là sản phẩm gửi góp đã tạo điều kiện cho khách hàng có nhiều lựa chọn cho nhu cầu tích lũy một khoản tiền trong tương lai, phù hợp với đối tượng khách hàng có thu nhập trung bình tại địa phương. Nguồn vốn ngân sách tỉnh, huyện, xã: 7.967 triệu đồng, tăng 1.005 triệu so với đầu năm, chiếm 1,122 tổng nguồn vốn.

 Doanh số cho vay cả năm đạt 233.799 triệu đồng cho 5.056 lượt khách hàng vay vốn, tăng 23.446 triệu đồng so với năm trước. Trong đó: doanh số cho vay hộ nghèo 22.007 triệu đồng, Hộ cận nghèo: 83.613 triệu đồng, Hộ thoát nghèo 40.875 triệu đồng, Hộ SXKD vùng khó khăn 45.536 triệu đồng, NS & VSMTNT 20.775 triệu đồng, HSSV 6.690 triệu đồng, GQVL 6.083 triệu đồng....

Doanh số thu nợ cả năm đạt 210.209 triệu đồng. Trong đó: thu nợ chương trình hộ nghèo 41.107 triệu đồng, hộ cận nghèo 70.487  triệu đồng, hộ mới thoát nghèo 28.695  triệu đồng, Hộ SXKD VKK  29.732 triệu đồng,  HSSV 13.053 triệu đồng, NS & VSMTNT 12.688 triệu đồng, trồng rừng WB3 là 8.507 triệu đồng.

 Tổng dư nợ đạt 654.536 triệu đồng, tăng 23.446 triệu đồng so với đầu năm, tốc độ tăng trưởng 3,71%, hoàn thành 99,99% kế hoạch dư nợ. (Trong đó có chương một số chương trình tăng trưởng  là hộ cận nghèo 13.128 triệu đồng, hộ mới thoát nghèo tăng 12.180 triệu đồng, hộ sản xuất kinh doanh VKK 15.774 triệu đồng, NS & VSMTNT 8.087 triệu đồng, GQVL 3.343 triệu đồng, HN về nhà ở 3.395 triệu đồng, riêng chương trình hộ nghèo, trồng rừng WB3 và chương trình HSSV giảm mạnh. Có 20 xã có dư nợ tăng, 18 xã có dư nợ giảm so với đầu năm. Các xã có dư nợ giảm do hết đối tượng vay vốn hoặc đã đạt chuẩn Nông thôn mới nên không còn chương trình cho vay hộ SXKDVKK.

Hầu hết các giao dịch cho vay, thu nợ, thu lãi và tiền gửi tiết kiệm được thực hiện tại điểm giao dịch cố định tại xã. Tỷ lệ giao dịch được thực hiện tại điểm giao dịch xã: giải ngân 99,35%, thu nợ 85,16%, thu lãi 99,20%. Hoạt động giao dịch tại xã của NHCSXH ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các khâu công việc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng, là điểm kết nối giữa Ngân hàng và chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2020, Ban đại diện HĐQT ngân hàng CSXH huyện đã bám sát quy chế hoạt động, thực hiện nghiêm việc triển khai nghị quyết, quyết định của HĐQT cấp trên; hoạt động tín dụng chính sách được triển khai thực hiện đạt được kết quả tốt, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; phân bổ nguồn vốn ở các chương trình cho vay; triển khai đầy đủ các chủ trương chính sách mới đến các tầng lớp nhân dân. Công  tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được quan tâm thường xuyên. Công tác bình xét đối tượng vay vốn được đảm bảo đúng quy trình, đúng đối tượng

Kết luận tại hội nghị Trưởng Ban đại diện Ngân hàng CSXH huyện đề nghị Chủ tịch UBND 38 xã, thị trấn kiêm thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị huyện tham mưu Đảng ủy tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị 19-CT/HU ngày 09/7/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy và kế hoạch số 1713/KH-UBND huyện ngày 03/9/2015 của UBND huyện về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU ngày 17/6/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Xem xét, giao kế hoạch huy động vốn và kế hoạch phân bổ vốn các chương trình tín dụng cho các địa phương một cách kịp thời khi được cấp trên chuyển vốn, tạo điều kiện cho công tác giải ngân được nhanh nhất. Xây dựng, chỉ đạo và tổ chức triển khai kịp thời, nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, của Ban đại diện đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Đồng thời đôn đốc, chỉ đạo Trưởng ban giảm nghèo cấp xã khắc phục, chấn chỉnh sai sót theo các nội dung Thông báo kết luận kiểm tra của Trưởng ban đại diện HĐQT huyện. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cung cấp đầy đủ danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021; tích cực rà soát, xác nhận các đối tượng được thụ hưởng chính sách đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chính xác để tạo điều kiện cho ngân hàng CSXH giải ngân thuận lợi, nhanh chóng. UBND các xã, thị trấn thường xuyên rà soát các hộ rơi vào diện hộ nghèo, cận nghèo trong năm do rủi ro đột xuất theo Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB&XH để NHCSXH cung ứng vốn kịp thời giúp các hộ có vốn để phát triển kinh tế. Phối hợp với các tổ chức CT-XH, chỉ đạo các ngành liên quan rà soát lập hồ sơ trình xử lý nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan (nếu có) và cương quyết xử lý thu hồi đối với những hộ có nợ quá hạn cố tình chây ỳ không trả nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các tổ chức nhận ủy thác thực hiện tốt các công đoàn nhận ủy thác, tham gia giao dịch, giao ban với NHCSXH đầy đủ cho đến khi kết thúc phiên giao dịch nhằm bảo vệ tiền và tài sản tại điểm giao dịch và một số nội dụng quan trọng khác.

 

Đ/c Nguyễn Hữu Hiền trao giấy khen cho các thành viên BĐD HĐQT.

 

Cũng tại Hội Nghị này, thay mặt cho Lãnh đạo UBND huyện Đồng chí Nguyễn Hữu Hiền Phó chủ tịch UBND huyện  kiêm Trưởng  ban đại diện HĐQT NHCSXH đã trao giấy khen cho các tập thể và các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xóa đói, giảm nghèo và thực hiện chính sách an sinh xã hội  trong năm 2020 theo quyết định số 21/QĐ-UBND và quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2021của Chủ tịch UBND huyện.

Dương Lê Long

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu