Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Skip portletPortlet Menu
 
tiềm năng thanh chương
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG TIN CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Thanh Chương
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Ngân hàng CSXH huyện đã tổ chức giao ban cùng các tổ chức chính trị xã hội huyện (21/07/2020 03:57 PM)

Vừa qua, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đã tổ chức giao ban cùng các tổ chức chính trị xã hội huyện để đánh giá hoạt động ủy thác nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội 6 tháng đầu năm 2020, triển khai mục tiêu nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm 2020.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Hội đoàn thể cấp huyện, cán bộ phụ trách công tác nhận ủy thác và nguồn vốn tín dụng chính sách, Bà Đặng Thị Thảo, Phó giám đốc Phòng giao dịch và cán bộ phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện.

 

Hội nghị đã đánh giá hoạt động tín dụng chính sách 6 tháng đầu năm 2020 đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận: Doanh số cho vay đạt 134.602 triệu đồng, doanh số thu nợ đạt 111.434 triệu đồng. Đến 30/06/2020, dư nợ thông qua ủy thác đạt 653.574 triệu đồng, chiếm 99,95% tổng dư nợ, tăng so với đầu năm 22.899 triệu đồng. Trên địa bàn toàn huyện có 441 tổ TK&VV đang hoạt động trong đó 426 tổ tốt, 18 tổ khá, 2 tổ trung bình, không còn tổ yếu kém. Tổng thu lãi đến ngày 30/06/2020 là 27.519 triệu đồng. Việc giao ban với tổ chức hội cấp xã, tổ trưởng tổ tiết kiệm đã đi vào nề nếp, được tổ chức một cách nghiêm túc, có hiệu quả. Hầu hết các giao dịch cho vay, thu nợ, thu lãi và tiền gửi tiết kiệm được thực hiện tại điểm giao dịch cố định tại xã. Tỷ lệ bút toán được thực hiện tại điểm giao dịch xã: 99,48%, thu nợ 97,64 %, thu lãi 99,69 %. Song song với quá trình triển khai các chủ trương chính sách thì các cấp Hội đoàn thể và Ngân hàng cũng tổ chức việc kiểm tra giám sát trong quá trình thực hiện tín dụng chính sách nhằm phát hiện các tồn tại sai sót để chấn chỉnh kịp thời: Kết quả cấp hội cấp huyện 78 lượt xã, 84 lượt tổ TKVV, 502 lượt khách hàng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích nguyên nhân dẫn đến những tồn tại hạn chế trong hoạt động ủy thác nhằm đưa ra những giải pháp cụ thể để thực hiện hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2020.

                                                                                                                           HÙNG CƯỜNG

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu