Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Skip portletPortlet Menu
 
tiềm năng thanh chương
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG TIN CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Thanh Chương
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
TIỄN PHAN SÀO NAM NAM DU (27/08/2015 03:32 PM)


TIỄN PHAN SÀO NAM NAM DU

Đặng Nguyên Cẩn

 

Bắc châu vị dĩ phục Nam Châu

Hồ Hải hào tâm bất chẳng thâu

Tự tiếu thử sinh do bạch diện

Khả vô kỳ khí ngạo thương châu;

Thai dương thái dược tầm cao sĩ

Trường luỹ quan bi điếu Cổ Hầu

Độc hữu Tam Thai nhà tán hữu

Tương tư tịch tịch ỷ giang lâu.

Dịch thơ

Vừa ra Bắc đó lại vào Nam

Hồ hải lòng hăng bước chửa nhàm

Tự nghĩ thân này còn mặt trắng

Há không khí lạ ngạo đời phàm;

Cổ Hầu luỹ nọ tìm bia đá

Cao sĩ làng kia hái thuốc thơm

Còn lại Tam Thai người bạn cũ,

Giang lầu ngồi dựa ngóng thâu đêm.

(Huỳnh Thúc Kháng dịch)

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu