Giới thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Tiềm năng
Skip portletPortlet Menu
 
Cơ cấu tổ chức
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG TIN CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa
Skip portletPortlet Menu
 
Truyền hình huyện
Skip portletPortlet Menu
Chương trình truyền hình Thanh Chương ngày 20/9

 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
Thị Trấn Thanh chương: Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Chỉ thị 15 của thủ tướng Chính phủ về thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch covid 19. Theo đó, bắt đầu từ 0h ngày 28/3 đến 15/4 dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1phòng, không tự tập từ 10 người trở lên, phạm vi ngoài công sở, trường học, bệnh viện, yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiếu 2m giữa người với người tại các địa diểm công cộng. Tậm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu….

 
 
 
 
Kinh tế chính trị
Skip portletPortlet Menu

Nông dân trồng lạc cho thu nhập cao

Với chủ trương khai thác tiềm năng, đẩy mạnh sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp những năm qua người dân các xã dọc Sông Lam huyện Thanh Chương đã khai tác đất bãi bồi ven sông trồng các loại cây cho thu nhập cao. Trong đó sản phẩm lạc bia tại xã Thanh Long đang thực sự hấp dân.

 
Văn hóa xã hội
Skip portletPortlet Menu

Thanh Chương: tiếp nhận 122 người về các khu vực cách ly tập trung

Để đảm bảo cho việc tiếp nhận và cách lý tập trung công dân Việt Nam từ nước ngoài về quê đạt kết quả cao, trong thời gian qua huyện Thanh chương đã tập trung làm tốt công tác chuẩn bị mọi điều kiện để góp phần cùng cả nước thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid 19.

 
An ninh quốc phòng
Skip portletPortlet Menu

Thị Trấn Thanh chương: Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Chỉ thị 15 của thủ tướng Chính phủ về thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch covid 19. Theo đó, bắt đầu từ 0h ngày 28/3 đến 15/4 dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1phòng, không tự tập từ 10 người trở lên, phạm vi ngoài công sở, trường học, bệnh viện, yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiếu 2m giữa người với người tại các địa diểm công cộng. Tậm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu….

 
Các đơn vị khác
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tiến độ giải quyết hồ sơ
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu