Cơ quan ban hành
Skip portletPortlet Menu
Could not find the specified library component: Nav_coquanbanhanh
 
Lĩnh vực
Skip portletPortlet Menu
 
 
Văn bản pháp quy chi tiết
Skip portletPortlet Menu
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
192/TB-UBND 16/07/2018 Thông báo công khai Điều chỉnh quy hoạch đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Thanh Chương Tải về
486/QĐ-UBND 09/07/2018 Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Thanh Chương Tải về
10/2017/QĐ-UBND 26/12/2017 Quyết định về việc ban hành quy định quản lý ngân sách Nhà nước năm 2018 huyện Thanh Chương Tải về
875/QĐ-UBND 26/03/2018 Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 huyện Thanh Chương Tải về
874/QĐ-UBND 26/03/2018 Quyết định về việc công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 huyện Thanh Chương Tải về
22/2018/QĐ-UBND 27/04/2018 Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hệ thộng cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tải về
537/UBND-VHTT 26/04/2018 theo dõi, ngăn chặn kết nối tới những máy chủ điều khiển mã độc tống tiền GandCrab Tải về
11/208/QĐ-UBND 13/02/2018 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 của UBND tỉnh Nghệ An quy định một số chính sách dân số- KHHGĐ trên địa bà Tải về
số 410/ HD-STC 12/02/2018 Hướng dẫn thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tải về
1502/KH-UBND 30/06/2017 khhhhhhh Tải về
16 /2014/CT-UBND 27/10/2014 Chỉ thị số 16/2014/CT-UBND V/v tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Thanh Chương Tải về