TTHC huyện Thanh Chương
Skip portletPortlet Menu
 
 
tthc cấp xã
Skip portletPortlet Menu
 
 
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Văn hóa và Thông tin
Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Văn hóa và Thông tin
Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Văn hóa và Thông tin
Quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ gia đình Kinh tế
Trình tự thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
Trình tự thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nội vụ Nội vu
Trình tự thủ tục hành chính trong lĩnh vực Xây dựng Kinh tế
Trình tự thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT Nông nghiệp và PTNT
Trình tự thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công thương Thủ tục hành chính
Trình tự thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công thương Kinh tế
Trình tự thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn Hoá Thông Tin, Thể Thao và Du Lịch Văn hóa và Thông tin
Trình tự thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài chính và Y tế Kinh tế
Trình tự thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư Kinh tế
Trình tự thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư Pháp Tư pháp
Trình tự thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài Nguyên và Môi trường Tài nguyên môi trường
Trình tự thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao Động Và Thương Binh Xã Hội Lao động - TB & XH
<<   <  1  >  >>