TTHC CẤP HUYỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Danh Sách tthc cấp huyện
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Quyết định Về việc công khai thủ tục hành chính thực hiện tại Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu Văn phòng
Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm Y tế
Thủ tục tiếp công dân Văn phòng
Thủ tục hành chính do thanh tra chính phủ ban hành chính thức năm 2020 Thanh Tra
Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ Nội vụ
THỦ TỤC THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG - DỰ TOÁN CỦA BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - Lĩnh vực hoạt động xây dựng Công thương
Lĩnh vực giao thông Công thương
Lĩnh vực thương mai, cấp mới giấy phép bán lẻ; cấp đổi, điều chính bán lẻ Công thương
THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH TRẬT TỰ Quốc phòng, an ninh
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ QUẢN LÝ CƯ TRÚ CỦA CÔNG AN XÃ, THỊ TRẤN Quốc phòng, an ninh
THỦ TỤC CẤP MỚI, CẤP LẠI, CẤP ĐỔI, SỬA SAI CMND Quốc phòng, an ninh
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Quốc phòng, an ninh
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ XE MÔ TÔ, XE MÁY, XE MÁY ĐIỆN Quốc phòng, an ninh
test Quốc phòng, an ninh
Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính Thanh Tra
Quy định quy trình giải quyết tố cáo Thanh Tra
Quy trình Cấp mới, điều chỉnh, gia hạn và cấp lại giấy phép xây dựng công trình Công thương
Quy trình Ghi nợ và xóa ghi nợ quyền sử dụng đất Tài Nguyên Môi Trường
Quy trình Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất Tài Nguyên Môi Trường
Quy trình Đăng ký tổ chức các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo Nội vụ
<<   <  1  2  >  >>  
 
Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Lưu