Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Tin chi tiết
Skip portletPortlet Menu
 
Sở Công Thương công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp (24/08/2020 09:22 AM)

Thực hiện Thông báo số 436/TB-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7/2020; Công văn số 1841/SNV-CCHC ngày 13/8/2020 của Sở Nội vụ về việc rà soát công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, Sở Công Thương thông báo công khai các số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ thư điện tử tại Bộ phận một cửa và trên Trang thông tin điện tử cơ quan như sau:

1.    Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An

-        Điện thoại: 02383.668.789

-        Địa chỉ thư điện tử: kstthc@ubnd.nghean.gov.vn

2.    Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An

-        Điện thoại: 02383.592.869

-        Địa chỉ thư điện tử: phongcchc@noivu.nghean.gov.vn

3.    Sở Công Thương tỉnh Nghệ An

-        Điện thoại: 02383.834.496 (Thanh tra sở)

-        Địa chỉ thư điện tử: ct@nghean.gov.vn


Sở Công Thương Nghệ An thông báo tới các cơ quan, đơn vị, các tổ chức và công dân được biết./.
 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu