Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Tin chi tiết
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG BÁO: Kết quả tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Khuyến công và TVPTCN năm 2020 (01/06/2020 04:13 PM)

THÔNG BÁO

Kết quả tuyển dụng viên chức vào làm việc tại

Trung tâm Khuyến công và TVPTCN năm 2020 Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Công văn số 2327/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về cơ cấu, chức danh, vị trí, số người được tuyển dụng, hợp đồng vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị; Quyết định số 87/QĐ-SCT ngày 19/5/2020 của Giám đốc Sở Công Thương về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp năm 2020; Quyết định số 88/QĐ-HĐTD ngày 19/5/2020 của Sở Công Thương về việc ban hành Quy chế tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Khuyến công và TVPTCN.


Ngày 29/5/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Công Thương đã tổ chức Phỏng vấn kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển và Thông báo kết quả xét tuyển viên chức như sau: (có danh sách kèm theo). Danh sách được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Công Thương (địa chỉ truy cập http://congthuong.nghean.gov.vn) và được niêm yết tại trụ sở làm việc (từ ngày 29/5/2020) trong thời hạn 05 ngày.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Công Thương thông báo để các thí sinh thực hiện./.

=> Để xem thôn tin chi tiết, xin tải tệp tin đính kèm tại đây <=

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu