Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Tin chi tiết
Skip portletPortlet Menu
 
Hưởng ứng Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2020” (27/08/2020 08:32 AM)

Ban tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2020 vừa ban hành Văn bản số 1739/TL-BTCCT ngày 30/7 công bố về thể lệ Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2020”.


Đối tượng tham gia cuộc thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện; các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh (trừ thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo và tổ giúp việc cuộc thi). Ban tổ chức khuyến khích cán bộ, công chức trong khối các cơ quan Đảng, đoàn thể ở các cấp; người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia cuộc thi.
Nội dung cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính năm 2020” phải dựa trên các đề xuất, sáng kiến, giải pháp mới trong công tác cải cách hành chính cho tỉnh nói chung hoặc cơ quan, đơn vị nói riêng nhằm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Các giải pháp, sáng kiến dự thi tập trung vào một số nội dung chính như: Công tác chỉ đạo, điều hành, tham mưu tổ chức thực hiện; công tác tuyên truyền, giám sát, kiểm tra cải cách hành chính (CCHC); các sáng kiến về giảm họp và nâng cao chất lượng các cuộc họp; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).


Cùng với đó là nội dung đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, cắt giảm các chi phí thực hiện thủ tục hành chính; cải tiến quy trình, cách thức tiếp nhận, xử lý, giải quyết công việc, trả kết quả nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp, nâng cao chất lượng phục vụ; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan hành chính nhà nước…


Các cá nhân, nhóm tác giả tham gia dự thi dưới dạng bài viết về các sáng kiến, giải pháp trong thực hiện cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đối với các bài dự thi về lĩnh vực công nghệ thông tin, dựng hình ảnh hoặc video, ngoài hình thức viết có gửi kèm đĩa CD lưu trữ phần mềm, hình ảnh hoặc video. Bài dự thi sẽ được chấm theo thang điểm 100.


Bài dự thi phải đúng chủ đề, nội dung trung thực, thông tin pháp luật chính xác theo quy định; bài dự thi không được sao chép, chưa đạt giải trong các cuộc thi khác, chưa thông qua Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh. Các đề xuất sáng kiến, giải pháp phải thực tế, có tính khả thi hoặc đã được áp dụng có hiệu quả tại đơn vị, địa phương.


Bài dự thi được đóng thành quyển, ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại của người dự thi và các thành viên (đối với bài dự thi của nhóm tác giả), có mẫu kèm theo. Bài dự thi sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên khổ giấy A4 (nếu đánh máy sử dụng dụng font chữ Time New Roman, cỡ chữ 14). Các cơ quan, đơn vị tham gia dự thi không hạn chế số lượng tối đa bài dự thi nhưng mỗi đơn vị, sở, ban, ngành phải có tối thiểu một số bài dự thi theo quy định của Ban tổ chức đề ra.


Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND cấp huyện, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tiếp nhận bài dự thi và tổ chức sơ loại, lựa chọn bài dự thi có chất lượng của cơ quan và đơn vị trực thuộc gửi về Sở Nội vụ trước ngày 30/9/2020. Tập thể, cá nhân trong cơ quan khối Đảng, Đoàn thể ở các cấp và người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trực tiếp gửi bài dự thi về Sở Nội vụ trước ngày 30/9/2020 (có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính, tính theo dấu bưu điện).


Về giải thưởng cuộc thi, giải tập thể được xét cho các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thành, thị và các cơ quan, tổ chức theo thứ tự ưu tiên như: Có nhiều bài đạt giải cao; nhiều bài đạt giải; nhiều bài dự thi. Giải cá nhân dành cho các bài dự thi của cá nhân hay nhóm tác giả được xếp theo thứ tự điểm từ cao đến thấp; nếu trường hợp các bài dự thi có tổng điểm bằng nhau thì việc xếp giải sẽ do Ban Tổ chức cuộc thi quyết định.


Ban Tổ chức sẽ trao 6 giải thưởng tập thể; 10 giải cá nhân bao gồm tiền mặt kèm theo Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi.


Chi tiết xem Công văn đính kèm:


1. Tổ chức Cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2020"


2. Thể lệ cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2020"

Hồ Hải

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu