Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Bộ Tài chính đề nghị không sử dụng vốn vốn vay nước ngoài để thanh toán thuế (06/01/2021 08:57 PM)

Ngày 25/5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 56/2020/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

Theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 6, Nghị định số 56/2020/NĐ-CP quy định về nguyên tắc cơ bản trong quản lý nhà nước về vốn ODA, vốn vay ưu đãi như sau: “Vốn vay ODA, vay ưu đãi được sử dụng cho chi đầu tư phát triển, không sử dụng cho chi thường xuyên. Không sử dụng vốn vay nước ngoài để nộp thuế, trả các loại phí, lãi suất tiền vay, mua sắm ô tô (trừ ô tô chuyên dụng được cấp có thẩm quyền quyết định), vật tư, thiết bị dự phòng cho quá trình vận hành sau khi dự án hoàn thành; chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí hoạt động của Ban Quản lý dự án.

Tuy nhiên, một số dự án đã ký Hiệp định/Thỏa ước vay nước ngoài trước thời điểm Nghị định số 56/2020/NĐ-CP có hiệu lực (từ ngày 25/5/2020), trong Hiệp định có quy định về việc cho phép sử dụng vốn vay để thanh toán thuế. Qua thực tế rà soát, các chủ đầu tư đang sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi để nộp thuế và không bố trí vốn đối ứng để trả thuế. Việc này sẽ dẫn đến việc Việt Nam phải trả lãi vay trên số vốn vay được sử dụng để nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Việc này sẽ làm tăng chi phí vay của ngân sách nhà nước nói chung (và ngân sách tỉnh Nghệ An nói riêng với những dự án địa phương có nghĩa vụ trả nợ vay) và không phù hợp với quy định tại Nghị định số 56/2020/NĐ-CP.

Bộ Tài chính đã có Công văn số 15962/BTC-QLN ngày 28/12/2020 về việc đề nghị các bộ, ngành, địa phương rà soát các hoạt động chi với các dự án sử dụng vốn vay nước ngoài theo đúng quy định tại Nghị định số 56/2020/NĐ-CP để bố trí vốn đối ứng bao gồm các loại thuế, phí theo chế độ quy định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu