STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số QĐ/VB công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
Báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị KTNN tỉnh Nghệ An các năm từ 2012 đến năm 2018 2020 Phụ lục 1 3916/STC-NST 28/10/2020 Quyết định
File Excel
File Word
Công bố thông tin về Kế hoạch vay, trả nợ của chính quyền địa phương năm 2021 2021 5088/STC-NST 30/12/2020 Quyết định
File Excel
File Word