Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nghệ An: Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ngày 25/4/2019 UBND tỉnh Nghệ An đã Ban hành Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2019 với chủ đề “Đa dạng sinh học của chúng ta, thực phẩm của chúng ta, sức khỏe của chúng ta”

Ngày 22 tháng 5 hàng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày quốc tế Đa dạng sinh học với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về đa dạng sinh học. Năm 2019, ngày quốc tế Đa dạng sinh học được chọn với chủ đề “Đa dạng sinh học của chúng ta, thực phẩm của chúng ta, sức khỏe của chúng ta”.

Kiểm tra vị trí cắm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ đập- CTTĐ Bản Vẽ của Công ty thủy điện Bản Vẽ tại Xã Yên Na – huyện Tương Dương – tỉnh Nghệ An.

Thực hiện quy định tại Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của Chính phủ quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước, sau khi nhận được hồ sơ phương án cắm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ đập - công trình thủy điện Bản Vẽ của Công ty thủy điện Bản Vẽ,  Ngày 21/5/2019Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra hiện trạng vị trí dự kiến cắm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ đập- công trình thủy điện Bản Vẽ tại Xã Yên Na – huyện Tương Dương – tỉnh Nghệ An. Thành phần đoàn kiểm tra gồm có: đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, đại diện UBND huyện Tương Dương, đại diện UBND xã Yên Na và đại diện Công ty thủy điện Bản Vẽ.

Văn phòng đăng ký QSD đất nghệ an hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu hoạt động KSTTHC và cung cấp dịch vụ công”

Thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 20/3/2019 và chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 1956/STNMT-VP ngày 10/4/2019 về việc tổ chức tham gia cuộc thi “Tìm hiểu hoạt động KSTTHC và cung cấp sử dụng dịch vụ công” năm 2019, Chi ủy Chi bộ Văn phòng đăng ký QSD đất đã chỉ đạo toàn thể công chức, viên chức và người lao động nhiệt tình tham gia cuộc thi. Đến nay, toàn đơn vị đã có hơn 200 lươt tham gia dự thi, đa số các bài dự thi đều đạt điểm tuyệt đối.

Các hoạt động chào mừng tháng công nhân năm 2019

Thực hiện chỉ đạo của Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An về tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2019 với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”.  Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên gặp khó khăn trong cuộc sống và tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong Trung tâm.

 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến, Dịch vụ công Sở Tài nguyên và Môi trường
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thông tin chung
Nghệ An: Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An (22/05/2019 04:30 PM)
Ngày 25/4/2019 UBND tỉnh Nghệ An đã Ban hành Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Nước biển và hải đảo
Kiểm tra vị trí cắm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ đập- CTTĐ Bản Vẽ của Công ty thủy điện Bản Vẽ tại Xã Yên Na – huyện Tương Dương – tỉnh Nghệ An. (22/05/2019 03:32 PM)

Thực hiện quy định tại Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của Chính phủ quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước, sau khi nhận được hồ sơ phương án cắm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ đập - công trình thủy điện Bản Vẽ của Công ty thủy điện Bản Vẽ,  Ngày 21/5/2019Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra hiện trạng vị trí dự kiến cắm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ đập- công trình thủy điện Bản Vẽ tại Xã Yên Na – huyện Tương Dương – tỉnh Nghệ An. Thành phần đoàn kiểm tra gồm có: đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, đại diện UBND huyện Tương Dương, đại diện UBND xã Yên Na và đại diện Công ty thủy điện Bản Vẽ.

 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Môi trường
Hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2019 với chủ đề “Đa dạng sinh học của chúng ta, thực phẩm của chúng ta, sức khỏe của chúng ta” (22/05/2019 04:20 PM)
Ngày 22 tháng 5 hàng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày quốc tế Đa dạng sinh học với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về đa dạng sinh học. Năm 2019, ngày quốc tế Đa dạng sinh học được chọn với chủ đề “Đa dạng sinh học của chúng ta, thực phẩm của chúng ta, sức khỏe của chúng ta”.
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Quản lý đất
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch (13/05/2019 07:06 AM)
Ngày 07/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch (có hiệu lực kể từ ngày 07/5/2019)
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Khoáng sản
Nghệ An tập trung chỉ đạo xử lý vi phạm khai thác, vận chuyển, tập kết và kinh doanh cát sỏi trên các tuyến sông, đặc biệt lưu vực sông Lam (04/04/2019 01:45 PM)
Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về việc xử lý vi phạm trong lĩnh vực khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh cát, sỏi tại Công văn số 642/VPCP –NC ngày 23/01/2019 và thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An tại Công văn số 803/UBND-NC ngày 01/02/2019.
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Đo đạc và bản đồ
Hiện đại hóa hạ tầng đo đạc cơ bản phục vụ cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam (03/05/2019 02:36 PM)
“Hoàn thiện và hiện đại hóa hạ tầng đo đạc cơ bản ở Việt Nam hiện nay là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách xuất phát từ yêu cầu phát triển của đất nước. Các nội dung hiện đại hóa cần được triển khai đồng thời và đồng bộ mới mang lại hiệu quả mong đợi, tạo cú hích mới thúc đẩy ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam phát triển ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực”- Đó là nội dung được TS. Phan Đức Hiếu, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đề xuất tại Phiên họp toàn thể của Tuần lễ làm việc của Hiệp đoàn đo đạc quốc tế năm 2019 (FIG Working Week 2019) diễn ra sáng ngày 24/4/2019, tại Hà Nội.
 
 
Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
Skip portletPortlet Menu
Nhận định xu thế thiên tai năm 2019
Hiện tượng ENSO sẽ duy trì trạng thái El Nino yếu từ nay cho tới khoảng tháng 7-8/2019 với xác suất 60-70% và đến cuối năm 2019, ENSO có khả năng trở về trạng thái trung tính. Như vậy, có thể nhận định El Nino năm 2018-2019 có cường độ yếu và không kéo dài.

 
 
Skip portletPortlet Menu
Các sở, ban ngành khác
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Tiến độ giải quyết hồ sơ
 
Skip portletPortlet Menu
Văn bản được gửi qua mạng giữa các đơn vị
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh