Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai có hiệu lực từ ngày 5/1/2020 với nhiều điểm mới quan trọng

Ngày 19/11/2019, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 91/2019/NĐ-CP  về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Nghị định đã bổ sung thêm một số hành vi mới phát sinh trong thực tế và các hành vi chưa được quy định trong Nghị định trước đây như: lấn, chiếm đất chưa sử dụng (Điều 14); hủy hoại đất (Điều 15); chuyển nhượng quyền sử dụng đất của dự án hoặc một phần dự án nhưng không đủ điều kiện (Điều 22); không nộp hồ sơ, không cung cấp, cung cấp không đầy đủ giấy tờ để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người mua, thuê mua nhà, công trình xây dựng, nhận chuyển quyền sử dụng đất tại dự án kinh doanh bất động sản (Điều 31); nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất không đủ điều kiện đối với đất chuyên trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trong khu vực bảo vệ nghiêm ngặt, đất giao cho đồng bào dân tộc thiểu số (Điều 26); không sử dụng đất trồng cây hàng năm trong thời hạn 12 tháng liên tục (Điều 32)...

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh

Ngày 07/01/2020, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 32/QĐ-TTg phê duyệt "Đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng".

Chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Thc hin Thông báo s 108/TB-HĐND ngày 29/6/2018 ca HĐND tnh v kết lun giám sát công tác cp giy chng nhn quyn s dng đất, quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đất trên địa bàn tnh; Thông báo s 208/TB-HĐND ngày 18/10/2018 ca HĐND tnh v kết qu cht vn công tác công tác cp giy chng nhn quyn s dng đất, quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đất trên địa bàn tnh và Công văn s 8200/UBND.NN ngày 25/10/2018 ca UBND tnh v vic giao UBND các huyn, thành ph, th xã thc hin nghiêm túc ý kiến ch đạo ca HĐND tnh ti các Thông báo ca HĐND tnh;

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 40/2019/NĐ-CP và có hiệu lực từ ngày 15/02/2020

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường (hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019) đã cơ bản tháo gỡ một số vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước của lĩnh vực bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP còn chưa làm rõ nhiều nội dung trong công tác quản lý. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An đã chủ động có văn bản báo cáo đối với khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

Nguyên nhân và cách khắc phục ô nhiễm môi trường

Ô nhiễm môi trường là hiện tượng môi trường trong tự nhiên bị bẩn. Khi môi trường bị ô nhiễm dẫn tới những tính chất hóa học, sinh học, vật lý của môi trường thay đổi gây hậu quả nguy hiểm tới sức khỏe con người và các sinh vật khác. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến ô nhiễm môi trường là do hoạt động của con người. Ngoài ra, ô nhiễm môi trường còn có thể xảy ra do một số hoạt động của tự nhiên khác có tác động tới môi trường.

 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến, Dịch vụ công Sở Tài nguyên và Môi trường
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thông tin chung
Chi cục bảo vệ môi trường Tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2022 (05/02/2020 08:44 AM)
Sau một thời gian chuẩn bị, chiều ngày 21/01/2020, Chi bộ Chi cục Bảo vệ Môi trường đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2022. Đây là Đại hội điểm cho các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường.
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Nước biển và hải đảo
Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các công trình khai thác nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An (31/12/2019 11:29 AM)

Thực hiện quy định tại Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT ngày 09//9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, Ngày 20/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 5314/QĐ-UBND  Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt cho các công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước phục vụ cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 40/2019/NĐ-CP và có hiệu lực từ ngày 15/02/2020 (14/02/2020 08:50 AM)

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường (hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019) đã cơ bản tháo gỡ một số vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước của lĩnh vực bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP còn chưa làm rõ nhiều nội dung trong công tác quản lý. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An đã chủ động có văn bản báo cáo đối với khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Quản lý đất
Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai có hiệu lực từ ngày 5/1/2020 với nhiều điểm mới quan trọng (21/02/2020 08:39 AM)

Ngày 19/11/2019, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 91/2019/NĐ-CP  về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Nghị định đã bổ sung thêm một số hành vi mới phát sinh trong thực tế và các hành vi chưa được quy định trong Nghị định trước đây như: lấn, chiếm đất chưa sử dụng (Điều 14); hủy hoại đất (Điều 15); chuyển nhượng quyền sử dụng đất của dự án hoặc một phần dự án nhưng không đủ điều kiện (Điều 22); không nộp hồ sơ, không cung cấp, cung cấp không đầy đủ giấy tờ để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người mua, thuê mua nhà, công trình xây dựng, nhận chuyển quyền sử dụng đất tại dự án kinh doanh bất động sản (Điều 31); nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất không đủ điều kiện đối với đất chuyên trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trong khu vực bảo vệ nghiêm ngặt, đất giao cho đồng bào dân tộc thiểu số (Điều 26); không sử dụng đất trồng cây hàng năm trong thời hạn 12 tháng liên tục (Điều 32)...

 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Khoáng sản
Nghệ An - Tăng cường xử lý vi phạm liên quan đến khai thác, tập kết bến bãi kinh doanh cát sỏi (09/12/2019 02:58 PM)
Trong thời gian vừa qua, tình hình khai thác tài nguyên, khoáng sản, cát sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh có nhiều diễn biến phức tạp. Các đối tượng thường sử dụng các phương tiện thủy tự chế, hoán cải lợi dụng các điểm giáp ranh, đêm tối để hoạt động mang tính chất nhỏ lẻ, chộp giật.
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Đo đạc và bản đồ
Tầm nhìn đến 2040: Việt Nam làm chủ nhiều công nghệ viễn thám hiện đại (13/11/2019 04:21 PM)
Chiến lược phát triển lĩnh vực viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 là công cụ pháp lý vô cùng quan trọng và cần thiết, tạo điều kiện cho công tác quản lý Nhà nước về viễn thám được toàn diện hơn.
 
 
Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
Skip portletPortlet Menu
TIN BÃO SỐ 8 TRÊN BIỂN ĐÔNG
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hồi 10h ngày 26.12, vị trí tâm bão số 8 Phanfone ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 118,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 470km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), 

 
 
Skip portletPortlet Menu
Các sở, ban ngành khác
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Tiến độ giải quyết hồ sơ
 
Skip portletPortlet Menu
Văn bản được gửi qua mạng giữa các đơn vị
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh