Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Khí tượng thế giới 2019

Tổ chức Khí tượng Quốc tế được thành lập tại Hội nghị Khí tượng Thế giới tại Viên, Áo vào năm 1873, với mục đích thiết lập các mạng lưới trạm khí tượng trên thế giới. Tổ chức Khí tượng Quốc tế đổi tên thành Tổ chức Khí tượng Thế giới vào ngày 23 tháng 3 năm 1950.

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Lễ công bố Quyết định ban hành cập nhật kế hoạch hành động về ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh Nghệ An

Ngày 19/3/2019, tại Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường đã diễn ra lễ công bố Quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 15/2/2019 về việc Ban hành cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn tới năm 2030 do ông Thái Văn Nông - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì.

Kế hoạch tổ chức các các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2019 với chủ đề “Nước cho tất cả - Không để ai bị bỏ lại phía sau”trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thực hiện hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 18/02/2019 về việc tổ chức các các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An với các nội dung như sau:

Hoàn thiện dự thảo điều chỉnh Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Sáng ngày 20/02, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Quý Kiên chủ trì cuộc họp nghe Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam báo cáo nội dung tổng kết 6 năm (2012-2017) thực hiện đề xuất các nội dung điều chỉnh Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Triển khai kế hoạch năm 2019 Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai

Ngày 08 tháng 3 năm 2019, tại Hà Nội, Tổng cục Quản lý đất đai đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo triển khai kế hoạch năm 2019 của Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (Dự án VILG).

 
 
Skip portletPortlet Menu
Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến, Dịch vụ công Sở Tài nguyên và Môi trường
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thông tin chung
Giao lưu bóng chuyền hơi chào mừng ngày 8/3 (07/03/2019 11:17 AM)
Chào mừng 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 và 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng,  chiều ngày 6/3/2019 nữ công Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường cùng với nữ công Khối 3 Phường Hà Huy Tập đã tổ chức buổi giao lưu bóng chuyền hơi.
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Nước biển và hải đảo
Kế hoạch tổ chức các các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2019 với chủ đề “Nước cho tất cả - Không để ai bị bỏ lại phía sau”trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (21/03/2019 08:13 AM)
Thực hiện hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 18/02/2019 về việc tổ chức các các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An với các nội dung như sau:
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Môi trường
Hội đồng quản lý Quỹ BVMT Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3/2019 (11/03/2019 04:11 PM)

Ngày 11/03/2019, tại Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, Hội đồng quản lý Quỹ đã tổ chức phiên họp thường kỳ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, 02 tháng đầu năm 2019 và triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Quỹ Bảo vệ môi trường.

 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Quản lý đất
Triển khai kế hoạch năm 2019 Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (12/03/2019 11:28 AM)
Ngày 08 tháng 3 năm 2019, tại Hà Nội, Tổng cục Quản lý đất đai đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo triển khai kế hoạch năm 2019 của Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (Dự án VILG).
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Khoáng sản
Hoàn thiện dự thảo điều chỉnh Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (12/03/2019 04:46 PM)

Sáng ngày 20/02, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Quý Kiên chủ trì cuộc họp nghe Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam báo cáo nội dung tổng kết 6 năm (2012-2017) thực hiện đề xuất các nội dung điều chỉnh Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Đo đạc và bản đồ
Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 (04/03/2019 02:41 PM)
Ứng dụng rộng rãi công nghệ viễn thám, sử dụng sản phẩm, dữ liệu viễn thám trong các ngành, lĩnh vực, trọng tâm là điều tra cơ bản, quan trắc, giám sát tài nguyên, môi trường, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế về viễn thám. Đó là mục tiêu Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
 
 
Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
Skip portletPortlet Menu
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Khí tượng thế giới 2019
Tổ chức Khí tượng Quốc tế được thành lập tại Hội nghị Khí tượng Thế giới tại Viên, Áo vào năm 1873, với mục đích thiết lập các mạng lưới trạm khí tượng trên thế giới. Tổ chức Khí tượng Quốc tế đổi tên thành Tổ chức Khí tượng Thế giới vào ngày 23 tháng 3 năm 1950.

 
 
Skip portletPortlet Menu
Các sở, ban ngành khác
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Tiến độ giải quyết hồ sơ
 
Skip portletPortlet Menu
Văn bản được gửi qua mạng giữa các đơn vị
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh