Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tăng cường trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nhằm kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 5060/STNMT-QLĐĐ ngày 11/9/2019 đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn; trong đó tập trung vào các nội dung sau:

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2019

Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; quy định mới về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; vi phạm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bị phạt tới 200 triệu đồng; giảm lệ phí đăng ký doanh nghiệp từ 20/9/2019;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2019.

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường - Triển khai áp dụng Hệ thống ISO/IEC 17025:2017 cho hoạt động thử nghiệm.

Ngày 30/11/2017 Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã chính thức ban hành tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 81/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh Nghệ An

Ngày 19/8/2019, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều Quy định về trình tự, thủ tục rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức trong nước đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An được ban hành kèm theo Quyết định số 81/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh Nghệ An (có hiệu lực kể từ ngày 30/8/2019).

Về việc đẩy mạnh thực hiện gửi, nhận, xử lý văn bản điện tử trong toàn ngành tài nguyên và môi trường

Ngày 06/9, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã có Công văn số 4409/BTNMT-VP gửi Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ về việc đẩy mạnh thực hiện gửi, nhận, xử lý văn bản điện tử trong toàn ngành tài nguyên và môi trường.

 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến, Dịch vụ công Sở Tài nguyên và Môi trường
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thông tin chung
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2019 (12/09/2019 03:48 PM)
Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; quy định mới về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; vi phạm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bị phạt tới 200 triệu đồng; giảm lệ phí đăng ký doanh nghiệp từ 20/9/2019;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2019.
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Nước biển và hải đảo
Đánh giá, đề xuất các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (10/09/2019 03:11 PM)

Sáng nay,  ngày 10/9/2019,  Phòng Tài nguyên Nước, Biển và Hải đảo; Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng môi trường và thi công xây lắp Việt Nam đã phối hợp tổ chức buổi làm việc đánh giá tình hình thực hiện Đề án “Điều tra, thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Nghệ An”.

 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Môi trường
Đánh giá kết quả quan trắc môi trường biển chuyên đề phục vụ mùa du lịch, tháng 8 và năm 2019 (03/09/2019 11:13 AM)
    Trong tháng 8, Trung tâm đã tiến hành 03 đợt lấy mẫu (ngày 05/8, 15/8, 26/8), kết quả phân tích cho thấy: Hầu hết giá trị các thông số tại các điểm quan trắc đều đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 10-MT:2015/BTNMT; riêng thông số Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) và Fe có sự biến động nhẹ
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Quản lý đất
Tăng cường trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An (13/09/2019 02:38 PM)
Nhằm kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 5060/STNMT-QLĐĐ ngày 11/9/2019 đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn; trong đó tập trung vào các nội dung sau:
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Khoáng sản
Tập trung khảo sát vùng nguyên liệu phục vụ dự án đường cáo tốc Bắc – Nam (04/09/2019 09:42 AM)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc chuẩn bị nguồn nguyên liệu đất san lấp phục vụ đường cao tốc Bắc – Nam.
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Đo đạc và bản đồ
2020: Hoàn thành hệ thống bản đồ địa hình quốc gia (04/09/2019 09:00 AM)
Theo Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đo đạc và Bản đồ của Bộ TN&MT, từ năm 2019 đến hết năm 2022, các đơn vị sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và thành lập hệ thống bản đồ địa hình quốc gia.
 
 
Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
Skip portletPortlet Menu
Thông tin khẩn cấp cơn bão số 4 (podul)
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 29/8, vị trí tâm bão số 4 (PODUL) ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa, cách đất liền các tỉnh Quảng Trị-Quảng Ngãi khoảng 480km, cách đất liền các tỉnh Nghệ An-Quảng Bình khoảng 680km về phía Đông.

 
 
Skip portletPortlet Menu
Các sở, ban ngành khác
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Tiến độ giải quyết hồ sơ
 
Skip portletPortlet Menu
Văn bản được gửi qua mạng giữa các đơn vị
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh