Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tin không khí lạnh tăng cường và mưa lớn diện rộng ở Trung bộ

Hiện nay (27/11), ở phía Bắc đang có một bộ phận không khí lạnh tăng cường xuống phía Nam.

         Dự báo: Đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Phê duyệt Kế hoạch thông tin khoa học và công nghệ năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 05/11, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 2815/QĐ-BTNMT Phê duyệt Kế hoạch thông tin khoa học và công nghệ năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Sở tài nguyên và Môi trường Nghệ An góp ý sửa đổi, bổ sung các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất

Luật Đất đai năm 2013 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29/11/2013 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2014.

Văn phòng đăng ký QSD đất tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019

Thực hiện Hướng dẫn số 15-HD/ĐUK ngày 31/10/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, ngày 18 tháng 11 năm 2019, Chi bộ Văn phòng Đăng ký QSD đất đã tiến hành tổng kết công tác xây dựng Đảng; bình xét, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, năm 2019.

Trung tâm Kỹ thuật TN&MT: Lễ kết nạp đảng viên mới

          Chiều ngày 18/11/2019, được sự đồng ý của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Lễ kết nạp cho đảng viên mới Nguyễn Văn Tá.

 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến, Dịch vụ công Sở Tài nguyên và Môi trường
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thông tin chung
Văn phòng đăng ký QSD đất tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 (20/11/2019 01:52 PM)
Thực hiện Hướng dẫn số 15-HD/ĐUK ngày 31/10/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, ngày 18 tháng 11 năm 2019, Chi bộ Văn phòng Đăng ký QSD đất đã tiến hành tổng kết công tác xây dựng Đảng; bình xét, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, năm 2019.
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Nước biển và hải đảo
Thống kê kết quả thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên Nước, Biển và Hải đảo 10 tháng năm 2019 (01/11/2019 08:59 AM)
 Thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát và đơn giản hóa bộ TTHC của phòng theo Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường về lĩnh vực biển, hải đảo và Quyết định số 507/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường về tài nguyên nước
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Môi trường
Hạn chế trong xử lý chất thải rắn: Ảnh hưởng đến tăng trưởng bền vững (20/11/2019 08:42 AM)
Một nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây đã đưa ra dự báo với Việt Nam về phát sinh chất thải rắn sinh hoạt là 8,4%/ năm đối với khu vực đô thị và tổng mức độ tăng dự báo khoảng 5% mỗi năm, tổng lượng chất thải ước trên cả nước tính tăng lên 54 triệu tấn vào năm 2030.
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Quản lý đất
Sở tài nguyên và Môi trường Nghệ An góp ý sửa đổi, bổ sung các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất (20/11/2019 02:04 PM)
Luật Đất đai năm 2013 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29/11/2013 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2014.
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Khoáng sản
Triển khai kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Nghệ An (03/10/2019 03:19 PM)
Trên cơ sở tham mưu của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1738/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 về việc thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Nghệ An, do Công an tỉnh chủ trì.
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Đo đạc và bản đồ
Tầm nhìn đến 2040: Việt Nam làm chủ nhiều công nghệ viễn thám hiện đại (13/11/2019 04:21 PM)
Chiến lược phát triển lĩnh vực viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 là công cụ pháp lý vô cùng quan trọng và cần thiết, tạo điều kiện cho công tác quản lý Nhà nước về viễn thám được toàn diện hơn.
 
 
Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
Skip portletPortlet Menu
Tin không khí lạnh tăng cường và mưa lớn diện rộng ở Trung bộ

Hiện nay (27/11), ở phía Bắc đang có một bộ phận không khí lạnh tăng cường xuống phía Nam.

         Dự báo: Đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

 
 
Skip portletPortlet Menu
Các sở, ban ngành khác
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Tiến độ giải quyết hồ sơ
 
Skip portletPortlet Menu
Văn bản được gửi qua mạng giữa các đơn vị
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh