Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An (12/12/2014 10:45 AM)

                     
Lãnh đạo

Chức danh/ Họ và tên

Điện thoại CQ

Di động

Email

Giám đốc
Võ Duy Việt

   02383835608

0913272376

vietvd@tnmt.nghean.gov.vn

Phó giám đốc
Võ Văn Ngọc

02383586451

0912280108

ngocvv@tnmt.nghean.gov.vn

Phó giám đốc
Thái Văn Nông

02383588025

0919050909

nongtv@tnmt.nghean.gov.vn

Phó giám đốc
Phạm Văn Toàn


0912527559

toanpv@tnmt.nghean.gov.vn

Văn phòng Sở

Chánh văn phòng

Bạch Hưng Cử

02383.52.53.55

0915.051.316

cubh@tnmt.nghean.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng

Nguyễn Minh Thắng

02383588084

0915109929

thangnm@tnmt.nghean.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng

Võ Thị Bích Châu


0917495328

chauvtb@tnmt.nghean.gov.vn

Thanh tra Sở

Chánh Thanh tra

Phan Duy Hùng


0912.527.927

hungpd@tnmt.nghean.gov.vn

Phó Chánh Thanh tra

Nguyễn Văn Thành


0915365677

thanhnv@tnmt.nghean.gov.vn

Phó Chánh Thanh tra

Cao Thị Vân Anh

02383844135

0912921124

anhctv@tnmt.nghean.gov.vn

Phòng Kế hoạch, Tài chính

Trưởng phòng

Nguyễn Duy Nhật      


0983.017.475

nhatnd@tnmt.nghean.gov.vn

Phó phòng

Võ Văn Giang


0906279789

giangvv@tnmt.nghean.gov.vn

Phó phòng

Đậu Thanh Bình         binhdt@tnmt.nghean.gov.vn

Phòng Tài nguyên khoáng sản

Trưởng phòng

Trần Văn Toản


0912690711

toantv@tnmt.nghean.gov.vn

Phó phòng

Nguyễn Công Lực


0982928137

lucnc@tnmt.nghean.gov.vn

Phòng Quản lý đất đai

Trưởng phòng

Nguyễn Mạnh Toàn

02383.599.827

0989.095.360

toannm@tnmt.nghean.gov.vn

Phó phòng

Trương Xuân Liễu

 

02383.834.072

0913.531.481

 

lieutx@tnmt.nghean.gov.vn

Phó phòng

Trần Văn Tý

02383.598.879

0987.760.868

tytv@tnmt.nghean.gov.vn

Phó phòng

Thái Duy Hùng

02388.602.797

0904.233.488

hungtd@tnmt.nghean.gov.vn

Phòng Đo đạc bản đồ và viễn thám

Trưởng phòng

Lê Quang Huy


0913.054.055

huylq@tnmt.nghean.gov.vn

Phó phòng

Hoàng Trung Tuyến


0913.054.054

tuyenht@tnmt.nghean.gov.vn

Phó phòng

Nguyễn Văn Chuyên

 

0913948338

chuyennv@tnmt.nghean.gov.vn

Phòng nước, biển và hải đảo

Trưởng phòng

Nguyễn Văn Chất

02383.832.466

0975.388.555

chatnv@tnmt.nghean.gov.vn

Phó phòng

Dương Bá Hùnghungdb@tnmt.nghean.gov.vn

Phòng khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu

Trưởng phòng

Đào Duy Tâm

 

02383586732

 

0913055035

tamdd@tnmt.nghean.gov.vn

Phó phòng

Lê Văn Hòa


0934929999

hoalv@tnmt.nghean.gov.vn

Chi cục Bảo vệ môi trường

Chi cục trưởng

Hồ Sỹ Dũng

02383.52.53.53

0912.131.550

dunghs@tnmt.nghean.gov.vn

Phó chi cục trưởng

Hoàng Xuân Trường


0912527424

truonghx@tnmt.nghean.gov.vn

Phó chi cục trưởng

Nguyễn Thị Tiến

02383.52.53.57

0917.757.778

tiennt@tnmt.nghean.gov.vn

Phó chi cục trưởng

Đinh Sỹ Khành Vinh


0936.268.929

vinhdsk@tnmt.nghean.gov.vn

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường

Giám đốc

Lê Văn Hưng

02383.525.898

0904.698.789

hunglv@tnmt.nghean.gov.vn

Phó giám đốc

Nguyễn Thế Hậu

02383.525.989

0913.509.199

haunt@tnmt.nghean.gov.vn

Phó giám đốc

Trần Thị Thu Hương

02383.525.838

0914.744.768

huongttt@tnmt.nghean.gov.vn

Trung tâm Công nghệ thông tin

Giám đốc

Trần Ngọc Anh

02383.564.890

0944340777

anhtn@tnmt.nghean.gov.vn

Phó giám đốc

Nguyễn Trọng Hiệp

02388909206

0917789756

hiepnt@tnmt.nghean.gov.vn

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

Giám đốc

Phan Sỹ Dương

02383.832.915

0912.255.586

duongps@tnmt.nghean.gov.vn

P. Giám đốc

Lê Đình Nhậm

02383.513.028

0904.262.979

nhamld@tnmt.nghean.gov.vn

P. Giám đốc

Cao Thị Huân


918862933

huanct@tnmt.nghean.gov.vn

Văn Phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất

Giám đốc

Võ văn Sơn


0982575555

sonvv@tnmt.nghean.gov.vn

P. Giám đốc

Nguyễn Công Thànhthanhnc@tnmt.nghean.gov.vn

P. Giám đốc

Nguyễn Trọng Sỹ


0989.146.559

synt@tnmt.nghean.gov.vn

Trung tâm Phát triển quỹ đất

Giám  đốc

Hồ Phan Long

02383553666

0983121181

longhp@tnmt.nghean.gov.vn

Phó giám đốc

Cao Quang Trung

 

0983242767

trungcq@tnmt.nghean.gov.vn

Quỹ Bảo vệ môi trường

Giám đốc

Đặng Trọng Quân

02383929779

0912136708

quandt@tnmt.nghean.gov.vn

 |  Đầu trang
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh