Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hướng dẫn yêu cầu về chức năng, tính năng kỹ thuật của Nền tảng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp bộ, cấp tỉnh (Phiên bản 1.0).
Ngày 21/05/2020 Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số 631/THH-THHT về việc Hướng dẫn yêu cầu về chức năng, tính năng kỹ thuật của Nền tảng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp bộ, cấp tỉnh (Phiên bản 1.0).
Quy định mới về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước
Ngày 09/04/2020 Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định 47/2020/NĐ-CP quy định về các hoạt động quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. Theo đó, các cơ quan nhà nước có trách nhiệm chia sẻ dữ liệu không cung cấp qua hình thức văn bản đối với thông tin đã được khai thác qua hình thức kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin.
Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Ngày 19/5, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1123/QĐ-BTNMT Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
Xây dựng Kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phát triển Chính phủ điện tử
Thứ trưởng Trần Quý Kiên yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ tiếp tục rà soát và góp ý để sớm ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phát triển Chính phủ điện tử, trên nguyên tắc tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, phấn đấu để Bộ Tài nguyên và Môi trường luôn nằm trong tốp các Bộ, cơ quan ngang Bộ dẫn đầu về phát triển Chính phủ điện tử.
Trung tâm Công nghệ thông tin với việc Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý Dữ liệu tài nguyên môi trường.
Trong những năm qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin đối với công tác quản lý Dữ liệu tài nguyên môi trường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trong việc, hiện đại hóa công tác quản lý Dữ liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL), lưu trữ và khai thác thông tin tư liệu.
Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường: 1 năm nhìn lại
 Thực hiện Kế hoạch số 956/KH-STNMT ngày 13/2/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An về Ứng dụng  và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2018 – 2020. Trong năm vừa qua công tác ứng dụng công nghệ thông tin của Sở được đẩy mạnh phục vụ hiệu quả công tác quản lý điều hành, cải cách thủ tục hành chính và đáp ứng yêu cầu phát triển.
Phê duyệt Kế hoạch thông tin khoa học và công nghệ năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 05/11, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 2815/QĐ-BTNMT Phê duyệt Kế hoạch thông tin khoa học và công nghệ năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Về việc đẩy mạnh thực hiện gửi, nhận, xử lý văn bản điện tử trong toàn ngành tài nguyên và môi trường
Ngày 06/9, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã có Công văn số 4409/BTNMT-VP gửi Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ về việc đẩy mạnh thực hiện gửi, nhận, xử lý văn bản điện tử trong toàn ngành tài nguyên và môi trường.
Đại hội chi đoàn Trung tâm công nghệ thông tin nhiệm kỳ 2019 - 2022 : phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong công cuộc cải cách hành chính
Ngày 28/6/2019, Chi đoàn Trung tâm công nghệ thông tin – Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh.Tham dự Đại hội có Đ/c Đào Duy Tâm, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin; Đ/c Nguyễn Trọng Hiệp, Chủ tịch công đoàn, Phó giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin; Đ/c Nguyễn Văn Kỷ, Bí thư đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường, cùng các Đ/c trong Ban chấp hành các chi đoàn bạn.
Hướng đến một Chính phủ điện tử ngành Tài nguyên và Môi trường
Năm 2018, Bộ TN&MT triển khai gần 100 nhiệm vụ, hoạt động, sản phẩm về công tác cải cách hành chính (CCHC). Trong đó nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào CCHC luôn được Bộ tập trung ưu tiên hàng đầu. Để tìm hiểu thêm về tác động và hiệu quả của việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác CCHC của Bộ TN&MT, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông Lê Phú Hà (ảnh) - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu Tài nguyên môi trường.
 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh