Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phòng quan trắc môi trường – Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Nghệ An – hoàn thành việc xây dựng, chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO/IEC 17025:2017 ([1])
Phòng Quan trắc Môi trường thuộc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Nghệ An không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, thực hiện chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn phiên bản mới ISO/IEC 17025:2017.
Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện và các Sở ngành liên quan kịp thời tham mưu UBND tỉnh báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2019 tỉnh Nghệ An trình kỳ họp thứ XII, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII.
Kinh tế chất thải
Với mục tiêu tạo ra những giá trị kinh tế trong quy trình quản lý tổng hợp chất thải rắn, kinh tế chất thải được xem như một trong những giải pháp để tháo gỡ một số khó khăn trong công tác quản lý chất thải rắn hiện nay.
Hạn chế trong xử lý chất thải rắn: Ảnh hưởng đến tăng trưởng bền vững
Một nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây đã đưa ra dự báo với Việt Nam về phát sinh chất thải rắn sinh hoạt là 8,4%/ năm đối với khu vực đô thị và tổng mức độ tăng dự báo khoảng 5% mỗi năm, tổng lượng chất thải ước trên cả nước tính tăng lên 54 triệu tấn vào năm 2030.
Quy định về công tác bảo vệ môi trường
Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng quản lý về bảo vệ môi trường, trong đó lưu ý đến các quy chuẩn ký thuật quốc gia về môi trường. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã liên tục cải tiến và bổ sung thay thế các quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về môi trường đã lạc hậu, không còn phù hợp với tình hình phát triển của đất nước và hội nhập Quốc tế. 
Báo cáo chuyên đề hiện trạng môi trường trong nuôi trồng, chế biến thủy sản tại các huyện ven biển trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Sở Tài nguyên và môi trường vừa hoàn thành xong “Báo cáo chuyên đề hiện trạng môi trường trong nuôi trồng, chế biến thủy sản tại các huyện ven biển trên địa bàn tỉnh Nghệ An”.
Nước bẩn giết nhiều người hơn cả chiến tranh
Hằng năm, trên thế giới, nước không đạt chất lượng dành cho sinh hoạt giết chết nhiều người hơn cả chiến tranh và tất cả các hình thức bạo lực khác cộng lại.
Quan trắc môi trường tự động
Quan trắc môi trường là quá trình theo dõi có hệ thống về diễn biến chất lượng môi trường, các yếu tố tác động lên môi trường nhằm cung cấp thông tin phục vụ đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường và các tác động xấu đối với môi trường (Luật Bảo vệ môi trường năm 2014). Hoạt động quan trắc môi trường được thực hiện bằng hai hình thức, gồm thu mẫu, phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm và quan trắc tự động, liên tục tại các trạm quan trắc.
Nghệ An hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019
Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn (gọi tắt là Chiến dịch) do Australia khởi xướng từ năm 1993, được Chương trình Môi trường Liên Hợp quốc (UNEP) phát động trên phạm vi toàn cầu, tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 tháng 9 hằng năm; nhằm quy tụ các tổ chức, cộng đồng, doanh nghiệp, trường học, cá nhân tại các quốc gia trên toàn cầu cùng tham gia các hoạt động nhằm góp phần bảo vệ môi trường.
Rác thủy tinh – hiểm họa môi trường không thua gì nhựa
Những mảnh vụn thủy tinh sắc nhọn như lưỡi dao thải vào môi trường lại là một vấn đề nghiêm trọng, bởi vì mảnh vụn thuỷ tinh không bị vi sinh vật phân hủy và có thể tồn tại gần như là vĩnh viễn nều không bị thời tiết tác động.
 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh