Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Một số nội dung cần nghiên cứu, xem xét để sửa đổi Luật Thanh tra năm 2010.
Khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực đất đai.
Để quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012 (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2013) và phù hợp với Luật Đất đai ngày 29/11/2013 (có hiệu lực kể ngày 01/7/2014), Chính phủ đã ban hành Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực đất đai. Sau gần 03 năm triển khai, thực hiện còn có môt số khó khăn, vướng mắc cần xem xét, sửa đổi để phù hợp với thực tế, quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 và một số Luật có liên quan
Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An: Triển khai kế hoạch thanh tra năm 2019.
Thực hiện Quyết định số 628/QĐ-STNMT ngày 12/12/2018 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019.
Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019
Tiến hành thanh tra tại Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh
Thực hiện Quyết định số 779/QĐ-STNMT ngày 12/12/2017 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2018. Ngày 20/12/2018,  Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 310/QĐ-TTr của về thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.
Báo cáo thực hiện đề án “Tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020”
Thực hiện Công văn số 3387/UBND.NN ngày 19/5/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020 (đề án được triển khai thực hiện trên phạm vi cả nước, từ Quý 4/2016 đến tháng 12/2020)   Kế hoạch số 07/KH-BTNMT ngày 07 tháng 11 năm 2016 thực hiện Đề án của Bộ Tài nguyên và Môi trường; UBND tỉnh Nghệ An có Văn bản số 8738/UBND-NN ngày 15/11/2016 về việc thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020.
Ủy ban kiểm tra Sở Tài nguyên và Môi trường không ngừng phát triển và trưởng thành
Ủy ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An qua các thời kỳ gắn bó với sự hình thành, phát triển của Sở Tài nguyên và Môi trường, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường. Từ ngày đầu thành lập, UBKT có 03 người, đến nay UBKT của Đảng ủy Sở có 05 người, bao gồm đồng chí Chủ nhiệm, 01 đồng chí phó chủ nhiệm và 03 đồng chí ủy viên.
Triển khai cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước tại Công ty Cổ phần Gạch ngói Xuân Hòa.
Ngày 12/12/2016, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 762/QĐ-STNMT về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2017.
Chuyên đề: Báo cáo thực hiện đề án “Tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020”
Thực hiện Công văn số 3387/UBND.NN ngày 19/5/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020
Chi bộ Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An dâng hương, dâng hoa nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân dịp kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018), ngày 18/5/2018, Chi bộ Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An đã làm lễ dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

 
<<   <  1  2  3  >  >>  
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh