Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nghệ An ban hành Dự thảo bảng giá đất tỉnh Nghệ An năm 2020 - 2024
Xin ý kiến góp ý khung chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Góp ý dự thảo hồ sơ Nhiệm vụ lập quy hoạch tài nguyên nước quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết và kinh doanh cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Để tiếp tục hoàn thiện Dự thảo trước khi trình UBND tỉnh ban hành, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục xin nhận ý kiến rộng rãi từ tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh
Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quy chế Thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Nghệ An
Xin ý kiến góp ý công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Xin ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi VBQPPL về đất đai thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh
Xin ý kiến góp ý vào dự thảo sửa đổi VBQPPL về đất đai thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh
Góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
Xin góp ý kiến để hoàn thiện Dự thảo công bố TTHC lĩnh vực địa chất khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An
 
<<   <  1  2  >  >>  
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh