Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THÔNG BÁO Danh sách các Chủ đầu tư đã đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và xóa đăng ký thế chấp tại Văn phòng Đăng ký QSD đất Nghệ An từ ngày 26/11/2019 đến ngày 09/12/2019 (02/12/2019 02:56 PM)

Căn cứ Khoản 2, khoản 3, Điều 64, nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ và Khoản 2, điều 41, Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/6/2016 của liên Bộ Tư pháp- Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Văn phòng Đăng ký QSD đất Nghệ An gửi thông tin cho Sở Tài nguyên và Môi trường để đăng trên Website của Sở về việc chủ đầu tư đã thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai của chủ đầu tư sau khi Văn phòng Đăng ký QSD đất Nghệ An thực hiện việc đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai của Chủ đầu tư.

 Từ ngày 26/11/2019 đến ngày 09/12/2019, Văn phòng Đăng ký QSD đất Nghệ An đã đăng ký thế chấp bằng QSD đất và xóa đăng ký thế chấp QSD đất: 10 tổ chức (thuộc 11 dự án) thực hiện 35 lượt đăng ký (trong đó: 10 lượt thế chấp, 25 lượt xóa thế chấp).

Văn phòng Đăng ký QSD đất Nghệ An xin thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết./.

(Có Danh sách kèm theo), tải tại đây

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh